Περιεχόμενα
 
     
Περιγραφή
 
     
Περιγραφή & Περιεχόμενα
     
Συνεδρίαση 7η: 9 Νοεμβρίου 1964
     
Ημερομηνία: 19641109
Σελίδες/φύλλα: σ. 81-86
Θέματα: Κανονισμοί
Εξετάσεις
Αιτήσεις – Αναφορές
Φοιτητικά
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά: Ι. Παπαγεράκης, διδακτορική διατριβή, κρίση, εισηγητική έκθεση, εισηγητής Κ. Σπετσιέρης
Ι. Βάρτσος, διδακτορική διατριβή, κρίση, αναβολή
Ν. Γκίνης, διδακτορική διατριβή, κρίση, εισηγητής καθηγητής Θ. Τζαννετάτος
Οργανισμός Φιλοσοφικής Σχολής
Μετεγγραφές
Κύπριοι φοιτητές, εξετάσεις
Γ. Ζώρας, άδεια, επίσκεψη Πανεπιστήμιο Ρώμης
Βουλγαρία, Σόφια, Πολυτεχνικό Σχολείο (Γυμνάσιο) Ι. Β. Πασσώφ
Ρουμανία, Βραΐλα, Γυμνάσιο Ν. Μπαλτσέσκοφ
Γυμνάσια Ελλάδας και εξωτερικού, απολυτήρια, ισοτιμία
Βέη, διδακτορική διατριβή, κρίση, αναβολή
Marburg, Δεύτερο Διεθνές Συνέδριο Διαλεκτολογίας, Γ. Κουρμούλης, εκπρόσωπος Σχολής
Νομική Σχολή, Κοσμήτορας, έγγραφο
Βρετανικό Συμβούλιο
Istvan Hahn, Ούγγρος καθηγητής, Ιστορία Ανατολικών Λαών, άφιξη
Αττικό Πανεπιστήμιο
Υφυπουργός Παιδείας
Γεώργιος Παπανδρέου, Πρόεδρος Κυβέρνησης
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή σε Ιωάννινα, ίδρυση, εγκαίνια
Κ. Σπετσιέρης, Κοσμήτορας
Τύπος Αντικειμένου: dl.histarch.filosofiki.praktika.subfolder [Συνεδρίαση]
Μόνιμη Διεύθυνση: http://pergamos.lib.uoa.gr/dl/object/uoadl:150755

Το ψηφιακό περιεχόμενο της Περγάμου προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και υπόκειται στις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων. Η πρόσβαση σε αυτό προσφέρεται μόνο για προσωπική, εκπαιδευτική ή ερευνητική χρήση. Απαγορεύεται η συστηματική αποθήκευση ή/και εκτύπωσή τους καθώς και οποιαδήποτε εμπορική χρήση τους.
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
© 2006-2009 Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών, ΕΚΠΑ