Περιεχόμενα
 
     
Περιγραφή
 
     
Περιγραφή & Περιεχόμενα
     
Συλλογή λαογραφικού υλικού από το χωριό Χουλιαράδες (οι), της επαρχίας Δωδώνης, του νομού Ιωαννίνων.
     
Αύξων αριθμός χειρογράφου: 3555
Συλλογέας: Ελένη Μπενέκου του Γρηγορίου
Έτος κατάθεσης εργασίας: 1981
Περίοδος συλλογής υλικού: Αύγουστος 1980 - Φεβρουάριος 1981
Γεωγραφική Περιοχή: Ήπειρος - Ιωάννινα
Πόλη / Χωριό: Χουλιαράδες (οι) Δωδώνης Ιωαννίνων
Πηγές: επιτόπια έρευνα
Τύπος Αντικειμένου: dl.folklore.notebooks.notebook [Εργασία]
Μόνιμη Διεύθυνση: http://pergamos.lib.uoa.gr/dl/object/uoadl:173275

Το ψηφιακό περιεχόμενο της Περγάμου προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και υπόκειται στις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων. Η πρόσβαση σε αυτό προσφέρεται μόνο για προσωπική, εκπαιδευτική ή ερευνητική χρήση. Απαγορεύεται η συστηματική αποθήκευση ή/και εκτύπωσή τους καθώς και οποιαδήποτε εμπορική χρήση τους.
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
© 2006-2009 Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών, ΕΚΠΑ