Περιεχόμενα
 
     
Περιγραφή
 
     
Περιγραφή & Περιεχόμενα
Αύξων αριθμός: 1514
Χρονολογία εγγραφής: 18940209
     
Παρμενίων Γ. Καρτάλης
     
Ηλικία: 17
Πατρίδα: Βόλος
Ένδειξη εγγραφής: Απολυτήριον Γυμνασίου Βόλου της 27 Ιουνίου 1893. Αρ. 91 Λίαν καλώς
Σχολή στην οποία κατατάσσεται: Νομική
Στοιχεία συνιστώντος: Α. Κασαβέτης
Τύπος Αντικειμένου: dl.histarch.studentregistry.subfolder [Μητρώο]
Μόνιμη Διεύθυνση: http://pergamos.lib.uoa.gr/dl/object/uoadl:210782

Το ψηφιακό περιεχόμενο της Περγάμου προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και υπόκειται στις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων. Η πρόσβαση σε αυτό προσφέρεται μόνο για προσωπική, εκπαιδευτική ή ερευνητική χρήση. Απαγορεύεται η συστηματική αποθήκευση ή/και εκτύπωσή τους καθώς και οποιαδήποτε εμπορική χρήση τους.
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
© 2006-2009 Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών, ΕΚΠΑ