Συλλογές Πλοήγηση στο υλικό των συλλογών

Φίλτρο

 

1. Γκρίζα Βιβλιογραφία

Συλλογή uoadl:1058836
Περιγραφή:

Η συλλογή περιλαμβάνει εργασίες που έχουν εκπονηθεί από φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες του ΕΚΠΑ. Ειδικότερα περιέχονται:

  • Πτυχιακές Εργασίες
  • Μεταπτυχιακές Διπλωματικές Εργασίες
  • Διδακτορικές Διατριβές 

2. Συλλογή Δημοσιευμένων Εκλογικών Αποτελεσμάτων

Συλλογή uoadl:col_elections
Χρονική κάλυψη:
1926 - 1977
Περιγραφή:

Η συλλογή περιλαμβάνει το σύνολο των δημοσιευμένων εκλογικών αποτελεσμάτων των Ελληνικών Βουλευτικών (και ορισμένων δημοτικών) Εκλογών από το 1926 έως και το 1977.

Ένα μέρος του υλικού προέρχεται από τη βιβλιοθήκη του ΕΘνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ).

3. Λαογραφικό Αρχείο και Μουσειακή Συλλογή του Πανεπιστημίου Αθηνών

Συλλογή uoadl:col_folklore
Χρονική κάλυψη:
1964 - σήμερα (19ος - 20ος αιώνας)
Περιγραφή:

Το Λαογραφικό Αρχείο και η Μουσειακή Συλλογή του Σπουδαστηρίου Λαογραφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών περιλαμβάνουν: α) πλούσιο πρωτογενές λαογραφικό υλικό, προϊόν επιτόπιας έρευνας, κατατεθειμένο υπό μορφή χειρογράφων στο εν λόγω Σπουδαστήριο και β) αξιόλογη συλλογή λαογραφικών αντικειμένων (χρηστικών ή μη) της καθημερινής ζωής. Τα αντικείμενα αυτά είναι ποικίλου υλικού (μέταλλο, ξύλο, ύφασμα, πηλός, καλάμι, γυαλί, κ.ά.).

Η συγκέντρωση του υλικού αυτού ξεκίνησε από το 1966 με πρωτοβουλία και καθοδήγηση του τότε Καθηγητή της Έδρας της Λαογραφίας Γ. Κ. Σπυριδάκη, ενώ από το 1972 και εξής την ευθύνη της συλλογής είχε η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Λαογραφίας Μαρία Μηλίγκου-Μαρκαντώνη. Η συλλογή συνεχίζει να εμπλουτίζεται με αγορές και δωρεές. Κείμενα, φωτογραφίες, χάρτες, φυσικά αντικείμενα ποικίλου υλικού, ηχητικό υλικό