Ηλεκτρονική ψυχική υγεία (e-mental health): διαδικτυακή εφαρμογή αυτoκαταγραφής και αυτοπαρατήρησης άγχους

Διπλωματική Εργασία uoadl:1326885 1744 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Προαγωγή ψυχικής υγείας - Πρόληψη ψυχιατρικών διαταραχών
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-01-20
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Πίσχος Χαράλαμπος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Αντώνης Πολίτης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Αρτέμιος Πεχλιβανίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Βασίλειος Μασδράκης, Eπίκουρος Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ηλεκτρονική ψυχική υγεία (e-mental health): διαδικτυακή εφαρμογή αυτoκαταγραφής και αυτοπαρατήρησης άγχους
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Ηλεκτρονική ψυχική Υγεία (e-mental health): διαδικτυακή εφαρμογή αυτoκαταγραφής και αυτοπαρατήρησης άγχους
Περίληψη:
Εισαγωγή: Οι αγχώδεις διαταραχές επηρεάζουν περίπου έναν στους έξι ανθρώπους κατά τη διάρκεια της ζωής τους προκαλώντας σημαντικά προβλήματα στην ποιότητα της ζωής των ασθενών και των οικογενειών τους και δημιουργώντας σημαντικές δαπάνες. Πολλοί άνθρωποι με αγχώδεις διαταραχές δεν λαμβάνουν την απαραίτητη θεραπεία για οικονομικούς και ποικίλους λόγους, με συνέπεια να να υποφέρουν αναίτια τόσο τα ίδια όσο και οι οικογένειές τους. Συνεπώς το πεδίο των ηλεκτρονικών εφαρμογών- smartphone - στη ψυχική υγεία παρουσιάζει συναρπαστικές προκλήσεις ως προς την αναγνώριση και αυτοδιαχείριση της ψυχικής υγείας καθώς και στην παροχή προληπτικών παρεμβάσεων.

Σκοπός: Ο σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση της επίδρασης της ηλεκτρονικής εφαρμογής (FiD) αυτοπαρατήρησης και αυτοκαταγραφής στο άγχος. Συγκεκριμένα, η ηλεκτρονική εφαρμογή FiD, η οποία είναι πρωτότυπη εφαρμογή για smartphone θα μετρήσει την επίδραση της στο περιστασιακό, δομικό και στο συνολικό άγχος σε δείγμα ενηλίκων.

Υλικό – Μέθοδος: Toν πληθυσμό της μελέτης αποτέλεσαν 49 ενήλικα άτομα. Οι συμμμετέχοντες κλήθηκαν να απαντήσουν ανώνυμα και εθελοντικά στα ερωτηματολόγια του Spielberg για το άγχος, τρεις φορές, μία πριν την παρέμβαση, δεύτερη μετά την 1η εβδομάδα χρήσης της εφαρμογής και τρίτη μετά τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Η ανάλυση έγινε με το στατιστικό πρόγραμμα SPSS 20.0 και ό στατιστικός έλεγχος έγινε με την Ανάλυση Διασποράς Επαναλαμβανόμενων Μετρήσεων (One-way Repeated Measures ANOVA).

Αποτελέσματα: Συλλέχθηκαν 49 συμπληρωμένα ερωτηματολόγια στο χρονικό διάστημα διάρκειας της έρευνας των δύο εβδομάδων. Το 71,4% ήταν γυναίκες (n=35) και το 28,5% ήταν άντρες (n=14). Από την επεξεργασία δεν προέκυψε στατιστικά σημαντικό αποτέλεσμα στο περιστασιακό άγχος, όμως προέκυψε στατιστικά σημαντικό αποτέλεσμα στο δομικό άγχος και στο συνολικό άγχος.
Συμπεράσματα: Η ηλεκτρονική εφαρμογή FiD έδειξε να σχετίζεται με τη μείωση του άγχους για ένα χρονικό διάστημα χρήσης δύο εβδομάδων σε δείγμα ενηλίκων. Απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση της χρησιμότητάς της εφαρμογής σε καθετοποιημένες έρευνες με άξονα την αναγνώριση και κατανόηση του άγχους στην προαγωγή της ψυχικής υγείας και των θετικών δεξιοτήτων σε ευαίσθητες ομάδες πληθυσμού που βρίσκονται σε κίνδυνο εμφάνισης ψυχικών διαταραχών.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Άγχος, Ηλεκτρονική εφαρμογή, 'Εξυπνο κινητό τηλέφωνο, Αυτοπαρατήρηση, Αυτοκαταγραφή
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
205
Αριθμός σελίδων:
127
Αρχείο:
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.

Διπλωματική Πίσχος 2014777.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.