Διαχείριση και πρόληψη κινδύνων και καταστροφών στα μουσεία

Διπλωματική Εργασία uoadl:1395457 158 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-03-27
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Σκεντέρη Σπυριδούλα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Δρ. Στυλιανός Λόζιος, (επιβλέπων) Επ. Καθηγητής, Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, ΕΚΠΑ
Δρ. Ευθύμιος Λέκκας, Καθηγητής, Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, ΕΚΠΑ
Δρ. Χαρίκλεια Ντρίνια, Καθηγήτρια, Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Διαχείριση και πρόληψη κινδύνων και καταστροφών στα μουσεία
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Διαχείριση και πρόληψη κινδύνων και καταστροφών στα μουσεία
Περίληψη:
Τα μουσεία αποτελούν μια πολιτισμική μονάδα με άπειρες δυνατότητες και μπορούν να συμβάλουν αποφασιστικά στο γενικότερο πολιτισμικό γίγνεσθαι. Aπό την ίδια τους τη φύση τους τα μουσεία, σχετίζονται με θέματα προστασίας και ασφάλειας, μιας και αποτελούν ουσιαστικά τους «φύλακες» της πολιτιστικής κληρονομιάς. Η σπουδαιότητα των πολιτισμικών αντικειμένων είναι αναπόσπαστο κομμάτι της εθνικής ταυτότητας κάθε λαού.

Σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η διαχείριση κινδύνων, η οποία περιλαμβάνει την αξιολόγηση των κινδύνων και των αδύναμων σημείων, τον προσδιορισμό των στόχων και των μακροπρόθεσμων στρατηγικών και την ενίσχυση των μέτρων πρόληψης και μετριασμού των κινδύνων.

Η μέριμνα και ο σχεδιασμός αντιμετώπισης των κινδύνων και καταστροφών μπορεί να ελαχιστοποιήσει τις επιπτώσεις τους σε ανθρώπους και μουσειακές συλλογές. Οι καταστροφές μπορεί να προέρχονται από ακραία φυσικά φαινόμενα (σεισμούς, πλημμύρες, πυρκαγιές κ.λ.π), από ανθρώπινες καταστροφές (τρομοκρατικές ενέργειες, ατυχήματα από αμέλεια, δολιοφθορές, κ.ά) και από κτιριακούς κινδύνους (δομικά, ηλεκτροδοτικά κ.ά). Εξίσου σημαντικές είναι και οι περιβαλλοντικές συνθήκες των μουσειών, όσον αφορά στη διατήρηση των συλλογών και των αντικειμένων. Η ρύπανση (χημικές ουσίες και θόρυβος), η υγρασία, η θερμοκρασία και ο φωτισμός μπορεί ενδεχομένως να επιδεινώσουν ή ακόμη και να καταστρέψουν τα υλικά πολιτιστικά εκθέματα που διατηρούνται, προστατεύονται και παρουσιάζονται σε συλλογές μουσείων.

Σε κάθε περίπτωση έκτακτου κινδύνου σε ένα μουσείο υπάρχουν τρεις διαφορετικές φάσεις στη διαχείρισή του. Η πρώτη φάση αφορά στην προετοιμασία για τον ενδεχόμενο κίνδυνο, η δεύτερη φάση στην ανταπόκριση τη στιγμή που ένα γεγονός συμβαίνει και η τρίτη φάση αφορά στην ανάκαμψη, δηλαδή στη διαδικασία κατά την οποία επιχειρείται επαναφορά στην πρότερη κατάσταση. Καθοριστικός παράγοντας είναι η εκτίμηση των κινδύνων, καθώς αποτελεί τη βάση για να εκτιμάται στη συνέχεια η επάρκεια των υπαρχόντων μέτρων και να σχεδιάζονται οι όποιες αλλαγές ή οι βελτιώσεις. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό, στο στάδιο της πρόληψης η εκπαίδευση του προσωπικού να διαδραματίζει πρωτεύοντα ρόλο για την αποτελεσματικότητα ενός προγράμματος ασφαλείας.

Εν κατακλείδι, η πρόληψη προστατεύει είναι πάντα φθηνότερη και ευκολότερη απ΄ότι η αποκατάσταση μετά από μια καταστροφή.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
Μουσεία, Διαχείριση και Πρόληψη Κινδύνων (Περιβαλλοντικοί, Ανθρωπογενείς, Φυσικοί κτλ.), Καταστροφές, Τροχός Διάσωσης, Μουσείο Ορυκτολογίας και Πετρολογίας.
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
5
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
57
Αριθμός σελίδων:
93

2017_Σπυριδούλα_Σκεντέρη_.pdf
4 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο έως 2019-10-30.