Επιπολασμός και χαρακτηριστικά πνευμονικών όζων σε ένα περιφερειακό διαγνωστικό κέντρο

Διπλωματική Εργασία uoadl:1453102 104 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Καρκίνος Πνεύμονα: Σύγχρονη Κλινικοεργαστηριακή Προσέγγιση και Έρευνα
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-04-21
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Τσελεπής Νικόλαος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Στρατάκος Γρηγόριος, Επίκουρος Καθηγητής Ιατρικής σχολής ΕΚΠΑ
Μπακάκος Πέτρος, Επίκουρος Καθηγητής Ιατρικής σχολής ΕΚΠΑ
Μαριόλη Ανδρονίκη, Διδάκτωρ Ιατρικής σχολής ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Επιπολασμός και χαρακτηριστικά πνευμονικών όζων σε ένα περιφερειακό διαγνωστικό κέντρο
Γλώσσες εργασίας:
Αγγλικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Επιπολασμός και χαρακτηριστικά πνευμονικών όζων σε ένα περιφερειακό διαγνωστικό κέντρο
Περίληψη:
Μονήρης Πνευμονικός Όζος (SolitaryPulmonaryNodule, SPN) ορίζεται ως «η μονήρης, καλώς αφοριζόμενη, σφαιρική ακτινογραφική σκίαση διαμέτρου ≤ 3 cm, η οποία περιβάλλεται πλήρως από πνευμονικό ιστό. Δεν πρέπει να συνυπάρχει ατελεκτασία, πυλαία διόγκωση ή υπεζωκοτική συλλογή». Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, το μεγαλύτερο ποσοστό των περιστατικών εμφάνισης μονήρων όζεων (περίπου το 80%) παρουσιάζει καλοήθεια, ενώ το 20% -ποσοστό μεγάλο- των περιπτώσεων εμφανίζει κακοήθεια.
Τα αίτια εμφάνισης του SPN ποικίλουν από καρκίνο πνεύμονα και μεταστάσεις από εξωθωρακικές πρωτοπαθείς κακοήθειες έως λοιμώξεις, ουλές και άλλες καλοήθεις βλάβες. Το βρογχογενές καρκίνωμα αποτελεί το μεγαλύτερο ποσοστό των κακοήθων όζων και την αιτία των περισσότερων θανάτων.
Από μελέτες ελέγχου πληθυσμού (screening) που πραγματοποιήθηκαν για την έγκαιρη διάγνωση καρκίνου του πνεύμονα, συλλέχθηκαν ορισμένα αξιοσημείωτα δεδομένα που σχετίζονται με τη συχνότητα εμφάνισης των SPNs και ιδιαίτερα για τη συχνότητα κακοήθειας σε όζους.Η συχνότητα του SPN και η συχνότητα κακοήθειας σε ασθενείς με SPN ποικίλλουν ευρέως. Πρέπει να λαμβάνονται υπ΄ όψιν τα βασικά χαρακτηριστικά του όζου (μέγεθος, μορφολογία, τύπος σκίασης) καθώς και τις κατηγορίες των ατόμων που παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο (π.χ. καπνιστές).
Είναι σημαντικό να τονισθεί ότι οι όζοι που ανιχνεύθηκαν στις επιδημιολογικές (screening) μελέτες διαφέρουν σημαντικά από τους όζους που ανιχνεύονται στη συνήθη κλινική πρακτική. Στις στοχευμένες μελέτες οι όζοι τείνουν να είναι μικρότεροι, η επίπτωση των κακοήθων όζων πολύ μικρότερη και ο χρόνος διπλασιασμού του όγκου του καρκινωματώδους όζου γενικά μεγαλύτερος
Στη μελέτη που παρουσιάζεται στην παρούσα εργασία, πραγματοποιήθηκε μια προσπάθεια εκτίμησης του κινδύνου εμφάνισης καρκίνου του πνεύμονα, αλλά και του ρυθμού θνησιμότητας λόγω της νόσου, ύστερα από πειράματα 18 μηνών σε ασθενείς με και χωρίς SPN.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Πνευμονοπάθεια,Οζώδης σκίαση,Πνευμονικές μεταστάσεις,Καρκίνος πνεύμονα ,Πνευμονικοί όζοι
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
33
Αριθμός σελίδων:
76

ΜΟΝΗΡΗΣ ΟΖΟΣ.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του (δικτύου του) ΕΚΠΑ.