Η γλωσσική πράξη της πρότασης (suggestion) στην ελληνική και στην ισπανική: συγκριτική μελέτη και συνδηλώσεις για τη διδασκαλία της δεύτερης γλώσσας

Διπλωματική Εργασία uoadl:1518885 135 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως ξένης Γλώσσας
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-05-18
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Παπαδόδημα Καλλιόπη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Σπυριδούλα Μπέλλα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή ΕΚΠΑ
Αμαλία Μόζερ, Καθηγήτρια, Τμήμα Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή ΕΚΠΑ
Μαρία Ιακώβου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η γλωσσική πράξη της πρότασης (suggestion) στην ελληνική και στην ισπανική: συγκριτική μελέτη και συνδηλώσεις για τη διδασκαλία της δεύτερης γλώσσας
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η γλωσσική πράξη της πρότασης (suggestion) στην ελληνική και στην ισπανική: συγκριτική μελέτη και συνδηλώσεις για τη διδασκαλία της δεύτερης γλώσσας
Περίληψη:
Αντικείμενο μελέτης της παρούσας εργασίας, η οποία εντάσσεται στο πεδίο της Πραγματολογίας, είναι η ανάδειξη των ομοιοτήτων και διαφορών κατά την επιτέλεση της γλωσσικής πράξης της πρότασης (suggestion) στην ελληνική και στην ισπανική γλώσσα. Για τη σύγκριση αυτή επιχειρείται μελέτη σε διαπολιτισμικό επίπεδο των στρατηγικών ευγένειας που χρησιμοποιούνται από τους ομιλητές των δύο γλωσσών και της γλωσσικής πραγμάτωσης των μηχανισμών μετριασμού κατά τη γλωσσική πράξη της πρότασης. Τέλος, επιχειρείται να αξιοποιηθούν οι σχετικές συνδηλώσεις που προκύπτουν για τη διδασκαλία της νέας ελληνικής ως δεύτερης / ξένης γλώσσας σε ισπανόφωνους μαθητές και να συμβάλει στη μερική κάλυψη του βιβλιογραφικού κενού στο πεδίο.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλωσσολογία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διδασκαλία
Ελληνική γλώσσα
Ισπανική γλώσσα
Λέξεις-κλειδιά:
πραγματολογία της διαγλώσσας, γλωσσική πράξη πρότασης, στρατηγικές ευγένειας, μηχανισμοί μετριασμού, κύριες πράξεις, εξωτερική τροποποίηση, εσωτερική τροποποίηση, άμεσες πράξεις, έμμεσες πράξεις, ρητή διδασκαλία, κατάκτηση δεύτερης γλώσσας
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
154
Αριθμός σελίδων:
92

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ ΠΑΠΑΔΟΔΗΜΑ.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του (δικτύου του) ΕΚΠΑ.