Το μαθητικό και το φοιτητικό βίωμα και οι αναπαραστάσεις για τον θεσμό της εκπαίδευσης: το βίωμα των εισαγωγικών εξετάσεων και οι αναπαραστάσεις για τα άτομα ως προς την συμμετοχή τους στον εκπαιδευτικό θεσμό

Διπλωματική Εργασία uoadl:1518937 151 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Συγκρούσεις και Επικοινωνία
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης - Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης - Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-05-17
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Ρίστας Ορέστης
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Νικόλας Χρηστάκης, Καθηγητής, Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Το μαθητικό και το φοιτητικό βίωμα και οι αναπαραστάσεις για τον θεσμό της εκπαίδευσης: το βίωμα των εισαγωγικών εξετάσεων και οι αναπαραστάσεις για τα άτομα ως προς την συμμετοχή τους στον εκπαιδευτικό θεσμό
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Stories/narratives of students in Greece: the experience of the entrance exams and the representations of the people due to their participation in the educational institution
Περίληψη:
Η διαδικασία της εισαγωγής στα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και η αναδιαμόρφωση (ή και η κατάργηση) της τελευταίας ταλανίζει την κοινή γνώμη και την κοινωνική πολιτική επί σειρά δεκαετιών. Παράλληλα, το συναισθηματικό πλαίσιο που την περιβάλλει και οι συνέπειες της στον μαθητικό πληθυσμό έχουν αποτελέσει αντικείμενο πλήθους μελετών.
Η παρούσα διπλωματική εργασία επιδιώκει να διερευνήσει τον τρόπο με τον οποίο βίωσαν και νοηματοδότησαν την διαδικασία των εισαγωγικών εξετάσεων οι συμμετέχοντές/χουσές της και παράλληλα να σκιαγραφήσει τις αναπαραστάσεις τους για τα άτομα ως προς την εισαγωγή και την φοίτησή τους στα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και το εκπαιδευτικό τους υπόβαθρο γενικότερα. Στοχεύει δηλαδή στην δημιουργία ενός συνεκτικού πλαισίου το οποίο έχει ως αφετηρία την εξιστόρηση του προσωπικού βιώματος των πανελλαδικών εξετάσεων και την ανάδειξη της σημασίας των τελευταίων για τον μαθητή και την μαθήτρια και επιχειρεί να φτάσει ως το επίπεδο των κοινωνικών αναπαραστάσεων έχοντας ως σκοπό την διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο ο εκπαιδευτικός θεσμός και τα άτομα (λόγω της συμμετοχής τους ή μη στον τελευταίο) γίνονται αντιληπτά.
Τα δεδομένα της έρευνας συγκεντρώθηκαν με την χρήση της ποιοτικής μεθόδου των αφηγήσεων ζωής. Η επιλογή της εν λόγω μεθόδου κρίθηκε επιτακτική καθώς η παρούσα μελέτη είχε ως στόχο να περιγράψει, να κατανοήσει και να ερμηνεύσει τα συναισθήματα και τις απόψεις των συμμετεχόντων/χουσών της. Για την επίτευξη του εγχειρήματος αυτού συμμετείχαν στην έρευνα συνολικά δώδεκα φοιτητές και φοιτήτριες έχοντας ως κριτήριο επιλογής την συμμετοχή τους στην διαδικασία των εισαγωγικών εξετάσεων και την φοίτησή τους σε τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Τα ευρήματα της έρευνας σκιαγραφούν ένα μαθητικό περιβάλλον εντός του οποίου η εκπαιδευτική επιτυχία και η εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση θεωρείται δεδομένη και επιτακτική και αποτελεί αυτοσκοπό των μαθησιακών υποχρεώσεων. Η κατάσταση αυτή αποτελεί απόρροια της (κοινωνικής) έμφασης που δίνεται στον εκπαιδευτικό θεσμό και στις επαγγελματικές διεξόδους που θεωρείται πως προσφέρει και σχετίζεται με τον τρόπο με τον οποίο ερμηνεύεται (σε προσωπικό και κοινωνικό επίπεδο) η αποτυχία και επιτυχία στις εισαγωγικές εξετάσεις. Εντός του ανωτέρου αντιληπτικού πλαισίου, που περιβάλλει τους μαθητές και τις μαθήτριες, εντοπίζονται διάφορες συνέπειες σε συναισθηματικό και πρακτικό επίπεδο κατά την διαμόρφωση της εφηβικής τους ταυτότητας.
Η παρούσα μελέτη φιλοδοξεί να καταστήσει κατανοητά τα μαθητικά βιώματα σε σχέση με την εκπαιδευτική αξιολόγηση και να ευαισθητοποιήσει όλους τους άμεσα και έμμεσα εμπλεκομένους με τον τομέα της εκπαίδευσης (όπως τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς και την κοινωνική πολιτική) σχετικά με τους κινδύνους η τελευταία –ειδικά υπό τις πιέσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας- να απολέσει (αν δεν το έχει κάνει ήδη) τον πραγματικό της ρόλο.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Εκπαίδευση
Εξετάσεις - Διαγωνίσματα
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Κοινωνική ψυχολογία
Λέξεις-κλειδιά:
μαθητικό βίωμα, πανελλαδικές εξετάσεις, εκπαιδευτική επιτυχία, εκπαιδευτική αποτυχία, αναπαραστάσεις για την εκπαίδευση,
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
43
Αριθμός σελίδων:
124
Ορέστης Ρίστας-Το μαθητικό και φοιτητικό βίωμα και οι αναπαραστάσεις για τον θεσμό της εκπαίδευσης.pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο