Η σχέση μητέρας-παιδιού (0-5 ετών) ως θεμέλιο της θρησκευτικότητας του αναπτυσσόμενου ανθρώπου

Διπλωματική Εργασία uoadl:1759006 1244 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Χριστιανικής Αγωγής, Ποιμαντικής Θεολογίας και Επικοινωνίας
Βιβλιοθήκη Θεολογικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-08-23
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Δρέ Μαριάννα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Εμμανουήλ Περσελής, Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: «Θεωρία και Πράξη της Χριστιανικής Αγωγής»
Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η σχέση μητέρας-παιδιού (0-5 ετών) ως θεμέλιο της θρησκευτικότητας του αναπτυσσόμενου ανθρώπου
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η σχέση μητέρας-παιδιού (0-5 ετών) ως θεμέλιο της θρησκευτικότητας του αναπτυσσόμενου ανθρώπου
Περίληψη:
Στόχος αυτής της εργασίας είναι η διερεύνηση της θρησκευτικότητας στην παιδική ηλικία, και του βαθμού που την επηρεάζει η σχέση του παιδιού με τη μητέρα. Παρουσιάζεται στην πρώτη ενότητα η έννοια της θρησκευτικότητας, οι πλευρές της αλλά και οι τομείς της ανθρώπινης ψυχοσύνθεσης με τους οποίους αλληλεπιδρά. Στη δεύτερη ενότητα παρουσιάζονται οι κυρίαρχες θεωρίες ψυχονοητικής ανάπτυξης του ανθρώπου, εστιάζοντας στη θρησκευτική ανάπτυξη. Στην τρίτη ενότητα συναρτάται η σχέση της μητέρας-παιδιού με τη θρησκευτική του ανάπτυξη, πυρήνας της οποίας είναι η εικόνα που σχηματίζει για το Θεό. Η εικόνα του Θεού και η σχέση της με τα βιώματα του παιδιού από τους γονείς του διερευνώνται μέσα από τις αντίστοιχες έρευνες της Ana Maria Rizzuto (σχηματισμός εικόνας Θεού), των Hay-Nye (παιδική πνευματικότητα), της Simone de Roos (πεντάχρονα νήπια σχετικά με την εικόνα που έχουν για το Θεό), τα θεωρητικά έργα του James Nelson και του C. Ellis Nelson (τα πρώιμα στάδια δημιουργίας της εικόνας του Θεού στη βρεφική-νηπιακή ηλικία). Αν και η παιδική ηλικία είναι πολύ σημαντική για την θρησκευτικότητα του ανθρώπου, επειδή διαμορφώνει μια εικόνα για το Θεό με βάση τα βιώματά του και από τους δύο γονείς του (Rizzuto), δεν είναι όμως καθοριστική. Στη νηπιακή ηλικία είναι εμφανές ότι τα παιδιά δείχνουν ετοιμότητα να δεχθούν έναν Θεό αγάπης, ανεξάρτητα από την οικογενειακή θρησκευτική τοποθέτηση ή τη σχέση με τους γονείς τους (Simone de Roos). Δεν απομονώνουν το θρησκευτικό τους βίωμα, την πνευματικότητά τους από την υπόλοιπη ζωή τους, αλλά αυτά είναι διάχυτα στη σκέψη τους καθημερινά, σε οποιαδήποτε ασχολία τους (Hay-Nye), οδηγώντας την ερευνα στο συμπέρασμα πώς η θρησκευτικότητα είναι έμφυτη στον άνθρωπο, κι όχι επίκτητη μέσα από τη σχέση με τη μητέρα του. Παρουσιάζονται επίσης στοιχεία της ορθόδοξης θεωρίας θρησκευτικής ανάπτυξης, όπως ανιχνεύεται στο έργο του Γρηγορίου Νύσσης Περί των Νηπίων πρό ώρας υφαρπαζομένων και σταχυολογείται σε ελάχιστα στοιχεία από την Κλίμακα του Ιωάννη του Σιναϊτη: Ο άνθρωπος έρχεται στη ζωή ως εικόνα Θεού, και στην ψυχοσύνθεσή των νηπίων υπάρχει διάχυτη η αίσθηση της σχέσης με το Θεό (σημείο που συμφωνούν οι έρευνες των Hay-Nye και της Simone de Roos) όμως μετά το πέρας της παιδικής ηλικίας, αρχίζει η προσωπική προσπάθεια για την κατάκτηση της αγιότητας.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία- Ψυχολογία
Λέξεις-κλειδιά:
μητέρα, παιδί, νήπιο, θρησκευτική ανάπτυξη, θρησκευτικότητα, πνευματικότητα, θεωρία αντικειμενοτρόπων σχέσεων, θεωρία δεσμού
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
55
Αριθμός σελίδων:
205