Μία λογική γλώσσα επερωτήσεων για λεξικογραφικές προτιμήσεις

Διπλωματική Εργασία uoadl:1776898 134 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Θεωρητική Πληροφορική (ΘΕΩ)
Πληροφορική
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-08-07
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Παπαδημητρίου Γεώργιος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Παναγιώτης Ροντογιάννης, Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μία λογική γλώσσα επερωτήσεων για λεξικογραφικές προτιμήσεις
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Μία λογική γλώσσα επερωτήσεων για λεξικογραφικές προτιμήσεις
Περίληψη:
Στην παρούσα εργασία προτείνουμε μια λογική γλώσσα επερωτήσεων, την lxpQL, με την
δυνατότητα έκφρασης προτιμήσεων. Εκτός των κλασικών λογικών τελεστών ( ∧ , ∨ , ¬)
γίνεται χρήση και ενός νέου δυαδικού τελεστή ≫ , ο οποίος εκφράζει την λεξικογραφική
προτίμηση μεταξύ των δύο παραμέτρων του. Επίσης, ορίζουμε ένα σύνολο από απειρο-
στά και δείχνουμε ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αποδώσουμε την σωστή σημασιο-
λογία της γλώσσας μας. Συγκεκριμένα δείχνουμε ότι διατηρείται η λεξικογραφική ιδιότητα
στην σημασία των εκφράσεων με προτιμήσεις της γλώσσας. Τέλος, παραθέτουμε έναν
διερμηνέα της νέας γλώσσας που υλοποιήθηκε σε XSB Prolog.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική
Λέξεις-κλειδιά:
Γλώσσες Επερωτήσεων με Προτιμήσεις, Λεξικογραφική Προτίμηση
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
3
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
10
Αριθμός σελίδων:
91
phthesis - GSPapadimitriou.pdf (624 KB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο