Εφαρμογή γεωηλεκτρικής διασκόπησης στην παραλίμνια περιοχή της λίμνης Κάρλας

Πτυχιακή Εργασία uoadl:1907569 26 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-09-05
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Χιώτη Ζαφειρία-Ηλιάνα
Τασούλα Ελένη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Εφαρμογή γεωηλεκτρικής διασκόπησης στην παραλίμνια περιοχή της λίμνης Κάρλας
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Εφαρμογή γεωηλεκτρικής διασκόπησης στην παραλίμνια περιοχή της λίμνης Κάρλας
Περίληψη:
Τα γεωφυσικά δεδομένα που επεξεργάστηκαν στην παρούσα πτυχιακή εργασία αποτελούν δεδομένα προϋπάρχουσας γεωφυσικής έρευνας, που διεξήχθη στην ευρύτερη περιοχή της λεκάνης της τέως λίμνης Κάρλας. Η μέθοδος που επιλέχθηκε για την γεωφυσική έρευνα είναι η γεωηλεκτρική μέθοδος ειδικής αντίστασης, με τη διάταξη Schlumberger. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 56 γεωηλεκτρικές βαθοσκοπήσεις και 5 γεωτρήσεις. Χρησιμοποιήθηκαν μόνο οι 55, διότι το βάθος της βαθοσκόπησης 11 δεν ήταν το επιθυμητό, ενώ τα δεδομένα των γεωτρήσεων επεξεργάστηκαν αλλά δεν λήφθηκαν υπ΄όψιν.

Η παρούσα πτυχιακή εργασία δομείται σε πέντε κεφάλαια, που αναπτύσσονται ως εξής:

Στο Κεφάλαιο 1 αναφέρονται η γεωγραφία και η γεωλογία της περιοχής καθώς επίσης η τεκτονική εξέλιξη της ανατολικής Θεσσαλίας.

Στο Κεφάλαιο 2 αναλύεται η γεωηλεκτρική θεωρία και δίνεται έμφαση στην ανάλυση της ηλεκτρικής μεθόδου.

Στο Κεφάλαιο 3 αναπτύσσονται, σε θεωρητικό επίπεδο, η επεξεργασία και η ερμηνεία των γεωηλεκτρικών δεδομένων.

Στο Κεφάλαιο 4 αποδίδονται τα αποτελέσματα της ποιοτικής και ποσοτικής επεξεργασίας των γεωηλεκτρικών δεδομένων, με τομές και χάρτες κατανομής φαινόμενης ειδικής αντίστασης καθώς και γεωηλεκτρικές τομές.

Στο Κεφάλαιο 5 διατυπώνονται τα συμπεράσματα, τα οποία βασίζονται σε δύο γεωλογικές-γεωηλεκτρικές τομές.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
λίμνη Κάρλα, γεωφυσική έρευνα, γεωηλεκτρική μέθοδος ειδικής αντίστασης, διάταξη Schlumberger, γεωλογικές-γεωηλεκτρικές τομές
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
18
Αριθμός σελίδων:
48
Εφαρμογή γεωλεκτρικής διασκόπησης στην παραλίμνια περιοχή της λίμνης Κάρλας.pdf (3 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο