Η ποινική μεταχείριση των επαγγελματιών κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων τους στα βυζαντινά νομοθετικά κείμενα

Διπλωματική Εργασία uoadl:1915807 35 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τμήμα Νομικής
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-09-01
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Χαλκιά Δήμητρα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ελευθερία Παπαγιάννη
Σπυρίδων Τρωιάνος
Καλλιόπη Μπουρδάρα
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η ποινική μεταχείριση των επαγγελματιών κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων τους στα βυζαντινά νομοθετικά κείμενα
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Ιστορία του δικαίου
Λέξεις-κλειδιά:
"Αγοραία" ολισθήματα
Βασικό κυρωτικό τρίπτυχο : κουρά, δαρμός, δήμευση
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αριθμός σελίδων:
105

Χαλκιά Δήμητρα - Διπλωματική.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του (δικτύου του) ΕΚΠΑ.