Ηθικά ζητήματα στην επείγουσα ιατρική των καταστροφών

Διπλωματική Εργασία uoadl:1917846 253 Αναγνώσεις

Μονάδα:
ΠΜΣ Διεθνής Ιατρική - Διαχείριση Κρίσεων Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-09-14
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Μοσχίδου Σταυρούλα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Κοντός Μιχαήλ, Επίκουρος Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Γκρινιάτσος Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Πικουλής Εμμανουήλ, Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ηθικά ζητήματα στην επείγουσα ιατρική των καταστροφών
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Ηθικά ζητήματα στην επείγουσα ιατρική των καταστροφών
Περίληψη:
ΣΚΟΠΟΙ: Ως καταστροφή ορίζεται η έκρηξη αναγκών λόγω ενός ξαφνικού συμβάντος, τις οποίες δεν δύναται να ικανοποιήσει άμεσα η κοινωνία με τα μέσα που διαθέτει. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάδειξη της ανάγκης καταγραφής και ταξινόμησης ηθικών ζητημάτων που αναφύονται κατά την αντιμετώπιση των καταστροφών και της σχέσης του πλούτου των κοινωνιών με την έκβαση των καταστροφών.
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: Συστηματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας με στόχο την αναζήτηση αναφορών με αξιοποιήσιμα ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα από καταγραφές καταστροφών.
ΜΕΘΟΔΟΙ: Επιλογή και ανάλυση άρθρων με καταγραφές δεδομένων σύμφωνα με τις οδηγίες του Task Force on Quality Control of Disaster Management (WADEM) και στατιστικών δεδομένων του ΟΗΕ. Συσχέτιση της έκβασης των καταστροφών με το κατά κεφαλήν ακαθάριστο εθνικό προϊόν των χωρών που επλήγησαν, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της μη παραμετρικής συσχέτισης κατά Spearman.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Τα δεδομένα της βιβλιογραφίας είναι φτωχά και ατελή και επιβάλλουν στο μέλλον αναφορές των καταστροφών με πρότυπα ερωτηματολόγια. Κύρια ηθικά διλήμματα αναπτύσσονται στη φάση 2ης και 3ης διαλογής, στα νοσοκομεία και στις ΜΕΘ της πρώτης γραμμής και αφορούν ιδίως την επιλογή ατόμων για αυξημένη φροντίδα όταν αυτά έχουν πιθανότητες να επιβιώσουν σε αντίθεση με άλλους πάσχοντες, των οποίων οι πιθανότητες επιβίωσης είναι ελάχιστες. Ειδική ομάδα που δεν εμπλέκεται με την νοσηλεία λαμβάνει τις αποφάσεις διαχείρισης των περιστατικών με στόχο την προσφορά βοήθειας, με περιορισμένους πόρους και μέσα, σε όσο το δυνατόν περισσότερα άτομα. Δεν υφίστανται ξεκάθαροι κανόνες διαλογής και η διαδικασία αυτή πρέπει να επαναλαμβάνεται με συνεχή παρακολούθηση και εκτίμηση του ασθενούς. Ο ποιοτικός έλεγχος της συγκεκριμένης διαδικασίας είναι δύσκολος λόγω της έλλειψης ποσοτικών δεδομένων. Για τις καταστροφές μεγάλης κλίμακας καταδεικνύεται ότι ο πλούτος των κοινωνιών συσχετίζεται αντίστροφα με τις απώλειες ανθρώπινων ζωών και υποδομών.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Η αντιμετώπιση των καταστροφών είναι μια σύνθετη διαδικασία που απαιτεί εξαιρετική εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας, ενδελεχή ανάλυση των πρακτικών διαλογής, αλλά κυρίως στρατηγικές πρόληψης και αποκατάστασης, οι οποίες καθορίζονται από την ευμάρεια των κοινωνιών που πλήττονται.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Καταστροφή, Ηθικά διλήμματα, Διαλογή, Θνησιμότητα
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
65
Αριθμός σελίδων:
67
STAVROULA MOSCHIDOU-master.pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο