Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Φόνισσα, του νομού Μεσσηνίας.

Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:72113 32 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αύξων αριθμός χειρογράφου:
1794
Πρωτότυπος Τίτλος:
Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Φόνισσα, του νομού Μεσσηνίας.
Συλλογέας:
Μαρία Σαρτζή του Κων/νου
Έτος κατάθεσης εργασίας:
1973
Περίοδος συλλογής υλικού:
1973
Γεωγραφική περιοχή:
Μεσσηνία
Πόλη / Χωριό:
Φόνισσα Μεσσηνίας
Πηγές:
επιτόπια έρευνα
Μόνιμη διεύθυνση:
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.