Επίδραση των πτώσεων στα κατάγματα του περιφερικού σκελετού σε ηλικιωμένους ασθενείς

Διπλωματική Εργασία uoadl:1327982 34 Αναγνώσεις

Μονάδα:
ΠΜΣ Μεταβολικά Νοσήματα των Οστών
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-02-14
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Οκταποδάς Ιωάννης
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Δοντά Ισμήνη, Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Λυρίτης Γεώργιος , Καθηγητής, Ιατρική Σχολή ,ΕΚΠΑ
Τριανταφυλλόπουλος Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής ,Ιατρική Σχολή ,ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Επίδραση των πτώσεων στα κατάγματα του περιφερικού σκελετού σε ηλικιωμένους ασθενείς
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Η παρούσα διατριβή έχει σκοπό την βιβλιογραφική ανασκόπηση της επίδρασης των πτώσεων στα κατάγματα του περιφερικού σκελετού σε ηλικιωμένους ασθενείς. Ο πληθυσμός των ατόμων άνω των 65 ετών αυξάνεται συνεχώς, γεγονός που καθιστά τις πτώσεις ένα μείζον πρόβλημα υγείας αναφορικά με τη νοσηρότητα, τη θνητότητα, και το κόστος της υγείας των κοινωνικών υπηρεσιών.
Σύμφωνα με τη Διεθνή Στατιστική Ταξινόμηση Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας, η πτώση είναι ένα απρόσμενο συμβάν όπου ένα άτομο πέφτει στο έδαφος από το ίδιο ή ένα ψηλότερο επίπεδo. Ένας πιο πρόσφατος ορισμός καθορίζει την πτώση ως μια απροσδόκητη κάθοδο από όρθια, καθιστή ή κατακεκλιμένη θέση, με το ύψος της καθόδου να είναι μικρότερο ή ίσο του ενός μέτρου. Οι επιδημιολογικές μελέτες έχουν δείξει πως το ποσοστό των ατόμων που υφίστανται τουλάχιστον μια πτώση σε περίοδο ενός χρόνου ποικίλει από 28 - 35% σε ηλικίες μεγαλύτερες των 65 ετών έως 32 - 42% σε άτομα ηλικίας 75 ετών και άνω. Ακόμα και τα υγιή ηλικιωμένα άτομα έχουν ετήσια συχνότητα πτώσεων 15%. Τα άτομα που έχουν ήδη υποστεί μια πτώση έχουν 66% πιθανότητα να πέσουν το επόμενο έτος.
Ένα σημαντικό ποσοστό των πτώσεων οδηγούν σε τραυματισμούς (36%), κατάγματα (3.4% έως 19%), χρήζουν ιατρικής βοήθειας (8 έως 19%) και επηρεάζουν τον τρόπο ζωής δημιουργώντας σοβαρή κοινωνικοοικονομική επιβάρυνση. Ακόμη και χωρίς κάποιο σοβαρό τραυματισμό, οι πτώσεις μπορεί να προκαλέσουν πόνο, απώλεια αυτοπεποίθησης και φόβο για μια νέα πτώση. Οι σωματικές και ψυχολογικές συνέπειες των πτώσεων μπορούν να οδηγήσουν σε μειωμένη λειτουργικότητα, νοσηρότητα και περιορισμένη κοινωνικότητα, πρόωρη ιδρυματοποίηση και ανικανότητα/αναπηρία.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η συντριπτική πλειοψηφία των πτώσεων δεν οδηγούν σε κάταγμα, ακόμα και σε γυναίκες με χαμηλή οστική πυκνότητα, υποδεικνύοντας πως τα χαρακτηριστικά της πτώσης έχουν καθοριστικό ρόλο στην πρόκληση ή μη κατάγματος. Πέραν από την αντοχή των οστών, ο μηχανισμός της πτώσης, η ενέργεια κρούσης από την πτώση και η απορρόφηση ενέργειας από τους μαλακούς ιστούς που βρίσκονται στο σημείο πρόσκρουσης, έχουν καθοριστικό ρόλο στα οστεοπορωτικά κατάγματα.
x
Η ποιότητα των οστών περιλαμβάνει μια ιεραρχία ιδιοτήτων που εκτείνονται από το μακροσκοπικό επίπεδο έως και τη νανοκλίμακα. Έχουν αναπτυχθεί αρκετές τεχνικές για την μέτρηση των ιδιοτήτων αυτών. Η πυκνομετρία, οι εικόνες υψηλής ανάλυσης (ακτινογραφία, αξονική τομογραφία) και η μαγνητική τομογραφία μπορούν να μετρήσουν την γεωμετρία και την αρχιτεκτονική των οστών. Η επιμετάλλωση και η σύνθεση των ιστών μπορούν να αξιολογηθούν με τη χρήση μικροακτινογραφίας, τον μετασχηματισμό Fourier της υπέρυθρης φασματοσκοπίας και την μικροφασματοσκοπία Raman. H μέθοδος πεπερασμένων στοιχείων (FΕ) ανάλυση, είναι μια μέθοδος απεικόνισης που επιτρέπει τον υπολογισμό της ισχύος των οστών.
Τις τελευταίες δεκαετίες έχουν γίνει πολυάριθμες επιδημιολογικές μελέτες για τους παράγοντες κινδύνου των πτώσεων. Οι παράγοντες κινδύνου των πτώσεων διαχωρίζονται σε ενδογενείς και εξωγενείς. Στους ηλικιωμένους ασθενείς, μια πτώση μπορεί να αποτελεί μη ειδική ένδειξη μιας οξείας νόσου όπως πνευμονία, ουρολοίμωξη ή έμφραγμα του μυοκαρδίου ή να οφείλεται σε οξεία επιδείνωση μιας χρόνιας ασθένειας. Οι ενδογενείς παράγοντες αφορούν τα άτομα και περιλαμβάνουν την προχωρημένη ηλικία, τις χρόνιες νόσους, την νοητική εξασθένιση, τη βάδιση και τις διαταραχές ισορροπίας. Οι εξωγενείς παράγοντες περιλαμβάνουν τη χρήση φαρμάκων, περιβαλλοντικούς κινδύνους και επικίνδυνες δραστηριότητες. Τα προβλήματα ισορροπίας και βάδισης αποτελούν ένα σημαντικό παράγοντα κινδύνου πτώσεως των ηλικιωμένων όπως έχει αναφερθεί σε πολλές μελέτες. Παρόλα αυτά, δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα πλήρως πως τα προβλήματα ισορροπίας και βάδισης επηρεάζουν την κινητικότητα και την κοινωνική δραστηριότητα των ατόμων.
Καθώς με την γήρανση του πληθυσμού, τα προβλήματα που σχετίζονται με τις πτώσεις κλιμακώνονται, καθίσταται αναγκαία μια αποτελεσματική παρέμβαση για την πρόληψη των πτώσεων. Μία στρατηγική για την πρόληψη των πτώσεων όμως για να είναι αποτελεσματική πρέπει να είναι αποδεκτή και εύκολα εφαρμόσιμη από τον πάσχοντα πληθυσμό στην καθημερινή πρακτική. Όπως επίσης, αποτελεσματική και οικονομικά αποδοτική.
Τα προγράμματα πρόληψης των πτώσεων αποσκοπούν στην αύξηση της λειτουργικής ικανότητας, την μείωση του αριθμού των πτώσεων, την πρόληψη των πτώσεων καθώς και στη μείωση των τραυματισμών που οφείλονται σε αυτές.
xi
Όταν όμως οι πτώσεις οφείλονται σε ιατρικά προβλήματα, αυτά θα πρέπει να διαγνωστούν και να γίνουν οι κατάλληλες παρεμβάσεις.
Παρόλο που σε μελέτες έχει βρεθεί πως μόνο η τροποποίηση του οικιακού περιβάλλοντος δεν μειώνει τις πτώσεις, οι περιβαλλοντικοί παράγοντες εμπλέκονται περίπου στις μισές του αριθμού των πτώσεων που γίνονται στο σπίτι. Οι επαγγελματίες υγείας πρέπει να αξιολογούν το σπίτι του ασθενούς και να κάνουν τις ανάλογες τροποποιήσεις για την μείωση ή και εξάλειψη των κινδύνων.
Η άσκηση επίσης στους ηλικιωμένους επηρεάζει διάφορους παράγοντες, οι οποίοι μπορούν να οδηγήσουν στην πρόληψη των πτώσεων και των τραυματισμών αφού επιβραδύνει τη βιολογική διαδικασία της γήρανσης και τροποποιεί τους παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται με διάφορες ασθένειες. Επίσης, η άσκηση μπορεί να μεταβάλλει τις ήδη υπάρχουσες συνέπειες ορισμένων ασθενειών αλλά και να επηρεάσει έμμεσα κάποιες από αυτές, όπως τις ψυχολογικές επιπτώσεις των νόσων. Τέλος, η άσκηση δυναμώνει τους μυς και βελτιώνει την ισορροπία.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Πτώσεις, Κάταγμα, Οστεοπόρωση, Σκελετός, Ηλικιωμένος
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
386
Αριθμός σελίδων:
139
OKTAPODAS IOANNIS MASTER.pdf (3 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο