Ψυχοφελείς διηγήσεις, μια ακέφαλη ακολουθία του Αγιασμού των υδάτων και ένας Νομοκάνονας σε ρνζ΄ κεφάλαια

Χειρόγραφος Κώδικας uoadl:183229 20 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ψυχοφελείς διηγήσεις, μια ακέφαλη ακολουθία του Αγιασμού των υδάτων και ένας Νομοκάνονας σε ρνζ΄ κεφάλαια
Αιώνας:
ΙΣΤ΄
Περιγραφή:
Το χειρόγραφο περιέχει ψυχοφελείς διηγήσεις, μια ακέφαλη ακολουθία του Αγιασμού των υδάτων και έναν Νομοκάνονα σε ρνζ΄ κεφάλαια.
Κωδικολογικά στοιχεία:
Γραφή: Ερυθρογραφία στους τίτλους και τα πρωτογράμματα. Διαφορετικά χέρια γραφέων: α)φφ.1-7, β)φ.8r-v, γ)φφ.9-17v, δ)17v-21, ε)φφ. 22-173v (φφ.39v-40 άλλο χέρι έγραψε συγχωριτική ευχή, φφ. 42v-43v άλλο χέρι έγραψε ερωτήσεις που υποβάλλει ο ιερεύς σε εξομολογούμενο). Μεταξύ των φφ. 212-213 έχει αποκοπή ένα φύλλο. Χαρτί παχύ και στιλπνό με υδατόσημο άγκυρα μέσα σε κύκλο και από πάνω αστέρι εξάκτινο. Κατάσταση μέτρια, φθορές από έντομα. Στάχωση παλαιά, μαύρο δέρμα πάνω σε ξύλινες πινακίδες, σε κακή κατάσταση. Ίχνη από κατεστραμμένους θηλυκωτήρες.
Υλικό:
Χαρτί
Διαστάσεις:
10,5x15,5 εκ.
Αριθμός σελίδων:
φφ. 218
Ταξιθετικός αριθμός:
62
Σημειώσεις:
φ.27v: Cirion Nicolaon Mponin/ pantopolin ayie.

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29