Το δικαίωμα διερμηνείας και μετάφρασης στην ποινική διαδικασία

Διπλωματική Εργασία uoadl:2002556 268 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ουσιαστικό και Δικονομικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-10-11
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Χιόνη-Χότουμαν Χαρά
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Επίκουρη Καθηγήτρια Διονυσοπούλου Αθανασία, Νομική Σχολή Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Το δικαίωμα διερμηνείας και μετάφρασης στην ποινική διαδικασία
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Το δικαίωμα διερμηνείας και μετάφρασης στην ποινική διαδικασία
Περίληψη:
Στην εργασία αυτή αναλύεται το δικαίωμα διερμηνείας και μετάφρασης όπως αυτό αναφέρεται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) και διαμορφώθηκε νομολογιακά από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ). Στη συνέχεια εξετάζεται η διάπλαση του δικονομικού αυτού δικαιώματος στον ευρωπαϊκό χώρο. Ειδικότερα, αναλύεται η Οδηγία 2010/64/ΕΕ για το δικαίωμα διερμηνείας και μετάφρασης και γίνεται προσπάθεια να διερευνηθούν τα σημεία αυτά όπου η παρεχόμενη από την Οδηγία προστασία διαφέρει από τη Σύμβαση με αναφορά και στις σχετικές αποφάσεις του ΔΕΕ. Επιπροσθέτως, αντικείμενο εκτενούς ανάλυσης αποτελεί η ενσωμάτωση της Οδηγίας αυτής στην εσωτερική έννομη τάξη με το ν.4236/2014. Προκειμένου να εξεταστεί ολοκληρωμένα ο θεσμός στο ελληνικό δίκαιο παρατίθενται και οι ρυθμίσεις σχετικά με τη διερμηνεία και τη μετάφραση στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας υπό την Ποινική Δικονομία του 1834 και την αρχική μορφή των άρθρων στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο (Ποινική δικονομία)
Λέξεις-κλειδιά:
δικαίωμα διερμηνείας και μετάφρασης διερμηνεία μετάφραση Οδηγία 2010/64/ΕΕ Ν.4236/2014 ενσωμάτωση Οδηγιών
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
35
Αριθμός σελίδων:
74
Το δικαίωμα διερμηνείας και μετάφρασης στην ποινική διαδικασία.pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο