Φυσική κατάσταση και λειτουργική ικανότητα γυναικών τρίτης ηλικίας: Επιπτώσεις κολύμβησης και αερόβιας άσκησης

Πτυχιακή Εργασία uoadl:2007313 66 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-10-12
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ
ΣΑΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
ΕΛΕΝΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑΚΗ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ, ΣΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Φυσική κατάσταση και λειτουργική ικανότητα γυναικών τρίτης ηλικίας: Επιπτώσεις κολύμβησης και αερόβιας άσκησης
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Φυσική κατάσταση και λειτουργική ικανότητα γυναικών τρίτης ηλικίας: Επιπτώσεις κολύμβησης και αερόβιας άσκησης
Περίληψη:
Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να συγκριθεί η λειτουργική ικανότητα, η φυσική κατάσταση και οι δείκτες υγείας γυναικών τρίτης ηλικίας που ακολούθησαν 2 διαφορετικά είδη άσκησης-μέσα και έξω από το νερό- σε σχέση με την ομάδα ελέγχου που δεν ασκείται. Επιπροσθέτως, προς επιβεβαίωση του σκοπού της έρευνας ελέγχθηκαν τα αιματολογικά στοιχεία των δοκιμαζόμενων ατόμων τα οποία συσχετίστηκαν μεταξύ τους. Στην έρευνα συμμετείχαν 24 γυναίκες τρίτης ηλικίας από 65 έως 75 ετών, οι οποίες χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες. Η πρώτη ομάδα (ηλικία: 68,6±3,3 ετών, ανάστημα: 1,64±0,05 m, σωματική μάζα: 64,4±3,9 kg) ακολουθούσε πρόγραμμα κολύμβησης πάνω από ένα έτος τουλάχιστον, η δεύτερη ομάδα (ηλικία: 71±2,6 ετών, ανάστημα: 1,64±0,04 m, σωματική μάζα: 64,6±3,5 kg) ακολουθεί αερόβιο πρόγραμμα προπόνησης σε γυμναστήριο πάνω από ένα έτος και η τρίτη ομάδα (ηλικία: 69,7±3,3 ετών, ανάστημα: 1,62±0,04 m, σωματική μάζα: 70±7,3 kg) δεν ασκείται καθόλου και ακολουθεί καθιστική ζωή. Όλες οι ομάδες πραγματοποίησαν τις δοκιμασίες του Senior Fitness Test, οι οποίες μετρούν τη φυσική κατάσταση και τη λειτουργική ικανότητα των δοκιμαζόμενων (μυϊκή δύναμη και αντοχή, αερόβια ικανότητα, ευλυγισία στα άνω και κάτω άκρα και ευκινησία-δυναμική ισορροπία). Πριν την εκτέλεση των ασκήσεων πραγματοποιήθηκε ζέσταμα με διατάσεις και οι συμμετέχουσες τις εκτέλεσαν χωρίς να έχει προηγηθεί γεύμα. Από τις συμμετέχουσες ζητήθηκαν επίσης οι πιο πρόσφατες αιματολογικές εξετάσεις (σάκχαρο, ολική χοληστερίνη, χοληστερίνη HDL και χοληστερίνη LDL). Στην άσκηση μυϊκής δύναμης και αντοχής των κάτω άκρων βρέθηκε ότι η αεροβική ομάδα είχε την καλύτερη επίδοση (ΑΤ=11,8±0,5 sec, Ρ<0.05) σε σχέση με την κολυμβητική ομάδα και την καθιστική ομάδα (ST=11,1±0,6 sec, SG=9±0,5 sec, P<0.05). Στη συνέχεια, δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των τριών ομάδων στην άσκηση μυϊκής δύναμης και αντοχής των άνω άκρων. Σχετικά με τη δοκιμασία αερόβιας ικανότητας, έγινε σύγκριση όλων των ομάδων μεταξύ τους και παρατηρήθηκε ότι η ομάδα κολύμβησης είχε την καλύτερη επίδοση στις επαναλήψεις σε σχέση με τις άλλες δύο ομάδες (ST= 121±4,89 reps, AT=103±4,89 reps, ST=121±4,89 reps, SG=56±3,96 reps, P<0.05). Με βάση τα στατιστικά αποτελέσματα φαίνεται ότι η καθιστική ομάδα είχε τη χαμηλότερη αερόβια ικανότητα. Στη σχετική δοκιμασία για τον υπολογισμό της ευλυγισίας των κάτω άκρων παρατηρείται ότι η αεροβική ομάδα είχε μεγαλύτερη ευλυγισία σε σχέση με την κολυμβητική ομάδα και την καθιστική ομάδα (ST=10,8±2,1 cm, AT= 2,22±0,98 cm, P<0.05). Όσον αφορά την ευλυγισία των άνω άκρων αποδεικνύεται ότι η κολυμβητική ομάδα έχει σχετικά καλύτερη επίδοση στη συγκεκριμένη δοκιμασία απ’ ότι οι άλλες δύο ομάδες, χωρίς όμως να υπάρχει σημαντική διαφορά στις επιδόσεις της κάθε ομάδας. Τέλος, βρέθηκε ότι, στη δοκιμασία που αξιολογεί την ευκινησία και τη δυναμική ισορροπία, η αεροβική ομάδα είχε την καλύτερη επίδοση σε σχέση με τις υπόλοιπες. Επίσης, είχε ελαφρώς καλύτερη επίδοση από την κολυμβητική ομάδα, χωρίς να υπάρχει σημαντική διαφορά. Τα αποτελέσματα της ομάδας κολύμβησης και της αεροβικής ομάδας ήταν καλύτερα συγκριτικά με της καθιστικής ομάδας (ΑΤ= 6,52±0,10 sec, ST=6,76±0,24 sec, SG=8,59±0,57 sec, P<0.01). Με βάση τις πληροφορίες που δόθηκαν από τις συμμετέχοντες στην έρευνα, διαπιστώθηκε ότι τα αιματολογικά στοιχεία τους (ολική χοληστερίνη, χοληστερίνη HDL, χοληστερίνη LDL και σάκχαρο) βρίσκονται σε φυσιολογικά επίπεδα, εκτός από την καθιστική ομάδα, στην οποία βρέθηκε ότι η ολική χοληστερίνη ήταν οριακά έως κρίσιμα αυξημένη. Παρόλα αυτά, αφού εξετάστηκαν τα δεδομένα του Δείκτη Μάζας Σώματος των συμμετεχόντων, βρέθηκε ότι ο βαθμός παχυσαρκίας της κάθε ομάδας παίζει σημαντικό ρόλο στο επίπεδο απόδοσής τους στις προαναφερθείσες ασκήσεις του Senior Fitness Test. H κολυμβητική ομάδα και η αεροβική ομάδα έχουν φυσιολογικό επίπεδο βάρους (ST=23,9±1,7 m2, ΑΤ=23,9± 0,8 m2, Ρ<0,05) και η καθιστική ομάδα κατηγοριοποιήθηκε ως υπέρβαρη (SG=26,5 ± 2,8 m2, Ρ<0.05).
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός
Λέξεις-κλειδιά:
τρίτη ηλικία, λειτουργική ικανότητα, κολύμβηση, φυσική δραστηριότητα και άσκηση, ψυχική υγεία, σωματική υγεία, αερόβια προπόνηση, μυϊκή δύναμη, ευλυγισία, αερόβια αντοχή, senior fitness test
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
2
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
18
Αριθμός σελίδων:
42
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΣΑΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΕΛΙΚΟ.pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο