Σχέση χρόνου αρχικής διάγνωσης ΟΕΜ – πρωτογενούς αγγειοπλαστικής ως προς την έκβαση

Διπλωματική Εργασία uoadl:2606233 57 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Κατεύθυνση Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Επείγουσα Νοσηλευτική
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-01-11
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
ΣαΪτά Μαριάννα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Χρ. Μαρβάκη, Ομότιμη Καθηγήτρια, Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Αθήνας
Γ. Βασιλόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής, Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Αθήνας
Γ. Αργυρίου, Νοσηλευτής Msc PhD
Πρωτότυπος Τίτλος:
Σχέση χρόνου αρχικής διάγνωσης ΟΕΜ – πρωτογενούς αγγειοπλαστικής ως προς την έκβαση
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Σχέση χρόνου αρχικής διάγνωσης ΟΕΜ – πρωτογενούς αγγειοπλαστικής ως προς την έκβαση
Περίληψη:
Εισαγωγή: Τα ποσοστά επίπτωσης και θνησιμότητας ασθενών με οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου (ΟΕΜ) παραμένουν υψηλά παγκοσμίως, παρά τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Ο χρόνος από τη διάγνωση μέχρι την έναρξη πρωτογενούς αγγειοπλαστικής είναι σημαντικός για την έκβαση των ασθενών.
Σκοπός: Η διερεύνηση της σχέση του χρόνου από την αρχική εκτίμηση σε τμήμα επειγόντων περιστατικών μέχρι την έναρξη πρωτογενούς αγγειοπλαστικής με την τελική έκβαση σε ασθενείς με ΟΕΜ.
Μεθοδολογία: Πραγματοποιήθηκε συστηματική ανασκόπηση δημοσιευμένων άρθρων στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα στις ηλεκτρονικές βάσεις CENTRAL, SCOPUSκαιMEDLINE, για το χρονικό διάστημα 2012-2016. Κριτήρια ένταξης των μελετών αποτέλεσαν: τίτλος και περίληψη σχετικά με το σκοπό, πληθυσμός μελετών ασθενείς με ΟΕΜ και μελέτες συσχετίσεως, συγχρονικές, αναδρομικές ή τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές και ελεγχόμενες δοκιμές.
Αποτελέσματα: Συμπεριελήφθησαν δεκαεπτά άρθρα που πληρούσαν τα κριτήρια ένταξης, από τις οποίες δώδεκα ήταν αναδρομικές βασισμένες σε καταγραφές ιατρονοσηλευτικών αρχείων ή στοιχείων των καρδιολογικών εταιρειών και πέντε ήταν συγκριτικές συγχρονικές μελέτες. Στην πλειοψηφία των μελετών φάνηκε ότι τηρούταν ο χρόνος έναρξης πρωτογενούς αγγειοπλαστικής μικρότερος των 90 λεπτών από την αρχική αξιολόγηση, με αποτέλεσμα καλύτερες εκβάσεις ασθενών. Οι καθυστερήσεις που καταγράφηκαν ομαδοποιήθηκαν σε τρεις κατηγορίες και οφείλονταν είτε στους ασθενείς, είτε τους επαγγελματίες υγείας ή το σύστημα υγείας.
Συμπεράσματα: Η έγκαιρη αντιμετώπιση είναι σημαντική για τις καλύτερες κλινικές εκβάσεις ασθενών με ΟΕΜ και φαίνεται να είναι εφικτή. Ωστόσο, υπάρχουν σαφείς περιορισμοί στην έρευνα μέχρι σήμερα, οπότε είναι απαραίτητη η μελλοντική διερεύνηση του θέματος.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Διαδερμική πρωτογενής αγγειοπλαστική παρέμβαση, Οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, Εκβάσεις, Τμήμα επειγόντων περιστατικών, Καθυστέρηση
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
60
Αριθμός σελίδων:
49
Saita Marianna Master.pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο