Ο ρόλος των μυοχαλαρωτικών-σπασμολυτικών στη Συστηματική Μετεγχειρητική Αναλγησία, σε ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε αποκατάσταση μαστού μετά από μαστεκτομή

Διπλωματική Εργασία uoadl:2606242 214 Αναγνώσεις

Μονάδα:
ΠΜΣ Νοσηλευτικής
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-01-11
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Μπουραζάνη Μαρία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Κελέση Μάρθα, Αν. Καθηγήτρια, Νοσηλευτικής, ΤΕΙ-Α
Μαρβάκη Χριστίνα, Ομότιμη Καθηγήτρια, Νοσηλευτικής, ΤΕΙ-Α
Φασόη Γεωργία, Αν. Καθηγήτρια, Νοσηλευτικής, ΤΕΙ-Α
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ο ρόλος των μυοχαλαρωτικών-σπασμολυτικών στη Συστηματική Μετεγχειρητική Αναλγησία, σε ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε αποκατάσταση μαστού μετά από μαστεκτομή
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Ο ρόλος των μυοχαλαρωτικών-σπασμολυτικών στη Συστηματική Μετεγχειρητική Αναλγησία, σε ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε αποκατάσταση μαστού μετά από μαστεκτομή
Περίληψη:
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η μαστεκτομή είναι η πλέον ενδεδειγμένη θεραπεία για τον καρκίνο του μαστού, με την αποκατάσταση του μαστού να θεωρείται αναπόσπαστο κομμάτι της θεραπείας. Οι επεμβάσεις αποκατάστασης γίνονται με διάφορες τεχνικές, είτε άμεσα, ταυτόχρονα με τη μαστεκτομή, είτε μετά από αυτήν. Ο μετεγχειρητικός πόνος εμφανίζεται στο σύνολο των ασθενών, που έχουν υποβληθεί σε επέμβαση αποκατάστασης μαστού μετά από μαστεκτομή, με μέτρια ή ισχυρή ένταση.Για την αντιμετώπιση του πόνου χρησιμοποιούνται οπιοειδή αναλγητικά, με σημαντικές ανεπιθύμητες ενέργειες. Η χρήση ενός σχήματος συστηματικής μετεγχειρητικής αναλγησίας, που θα περιορίζει τη χορήγηση οπιοειδών χωρίς να μειώνει την ανακούφιση του πόνου, είναι αναγκαία.
ΣΚΟΠΟΣ: Η μέτρηση της αποτελεσματικότητας του σχήματος συστηματικής μετεγχειρητικής αναλγησίας, με τη χρήση μυοχαλαρωτικών φαρμάκων από το στόμα (P.O.) παράλληλα με τη χρήσηπαρακεταμόλης και λορνοξικάμης ενδοφλεβίως I.V., περιορίζοντας τη χρήση οπιοειδών αναλγητικών.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Πρόκειται για κλινική μελέτη των ασθενών της Πλαστικής Χειρουργικής Κλινικής ενός Ογκολογικού Νοσοκομείου της Αθήνας, κατά το χρονικό διάστημα Σεπτεμβρίου 2016 - Ιουνίου 2017. Το δείγμα της μελέτης περιλαμβάνει ασθενείς που υποβλήθηκαν σε επέμβαση αποκατάστασης μαστού μετά από μαστεκτομή. Χρησιμοποιήθηκαν δύο κύρια σχήματα συστηματικής μετεγχειρητικής αναλγησίας, το ένα με τη χρήση μυοχαλαρωτικών-σπασμολυτικών (ομάδα Α) και το άλλο χωρίς (ομάδα Β). Οι δύο ομάδες έλαβαν συστηματικά παρακεταμόλη Χ3 και λορνοξικάμη Χ2 I.V., ενώ χορηγήθηκε οπιοειδές μόνο κατ’ επίκληση επί οξέος ανθεκτικού πόνου (προποξυφαίνη I.V. ή μορφίνη 0,1mg/kg SC). Για την καταμέτρηση του μετεγχειρητικού πόνου χρησιμοποιήθηκε η αριθμητική κλίμακα μέτρησης πόνου (NPS). Παράλληλα αξιολογήθηκαν, με κλίμακες Likert, η ικανοποίησή των ασθενών από την αναλγητική αγωγή, η δυσκολία από τις παρενέργειες των φαρμάκων και η βελτίωση της ανάρρωσης. Η συλλογή των δεδομένων έγινε με ανώνυμο ερωτηματολόγιο και η επεξεργασία πραγματοποιήθηκε με το στατιστικό πακέτο SPSS ver.24.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Στην μελέτη συμμετείχαν 70 ασθενείς, ηλικίας μεταξύ 34 και 65 ετών. Οι 28 ασθενείς (40%) υπεβλήθησαν σε αποκατάσταση μαστού α’ χρόνου και οι 42 (60%) σε β’ χρόνου.Υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ του πόνου κατά την ημέρα του χειρουργείου(p=0.017) όπως και κατά τις τρεις επόμενες (p=0.000). Στην ομάδα Α ειδικά την πρώτη μετεγχειρητική ημέρα, ο πόνος μειώθηκε κατευθείαν στο μισό από τον πόνο της μέρας του χειρουργείου Χ2= 93.888, p = 0.000. Σχετικά με τις μεταβλητές: «ικανοποίησή από την αναλγητική αγωγή», «δυσκολίες από τις παρενέργειες» των φαρμάκων και «βελτίωση της ανάρρωσης»διαπιστώθηκε ότι η ικανοποίησή από την αναλγητική αγωγή σχετίζεται με την βελτίωση ανάρρωσης, τόσο στην ομάδα που λαμβάνει επιπρόσθετα muscoril, (p=0,002) όσο και στην ομάδα των συνήθη παυσίπονων (p=0,000). Ειδικά στην ομάδα Α το επίπεδο της ικανοποίησης από την αναλγητική αγωγή είναι μεγαλύτερο. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η χρήση των μυοχαλαρωτικών-σπασμολυτικών στην μετεγχειρητική αναλγησία σε επεμβάσεις αποκατάστασης του μαστού μετά από μαστεκτομή, συμβάλλει στην μείωση της έντασης του πόνου, που βιώνουν οι ασθενείς και στην μείωση των παρενεργειών από τα οπιοειδή αναλγητικά φάρμακα, ως αποτέλεσμα της ελαττωμένης ζήτησης οπιοειδών αναλγητικών.Οι ασθενείς που έλαβαν το σχήμα της συστηματικής μετεγχειρητικής αναλγησίας με τη χρήση των μυοχαλαρωτικών-σπασμολυτικών φαρμάκων, δήλωσαν μεγαλύτερη ικανοποίηση από την αναλγητικής τους αγωγή και σημαντική βελτίωση στην ανάρρωση τους
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Αποκατάσταση μαστού, Μετεγχειρητική αναλγησία, Πολυπαραγοντική αναλγησία, Πόνος μετά τη ανακατασκευή του μαστού, Σπασμολυτικά, Μυοχαλαρωτικά, Θειοκοχλικοσίδη, Μεθοκαρμπαμόλη
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
69
Αριθμός σελίδων:
100
Bourazani Maria Master.pdf (2 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο