Πρακτικά Συνεδρίων

Συλλογή uoadl:1001795 17835 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Πρακτικά Συνεδρίων
Περιγραφή:

Η συλλογή περιλαμβάνει αποδελτιωμένα Συνέδρια, Ημερίδες κλπ. που οργανώθηκαν από Σχολές, Τμήματα, Τομείς ή Επιστημονικές Ενώσεις του ΕΚΠΑ και είχαν, κατά προτεραιότητα, επίσημη γλώσσα την  Ελληνική.

Η επιλογή, η αποδελτίωση και η τεκμηρίωση του υλικού, συντελέστηκαν στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο "Δημιουργία Ενιαίας πλατφόρμας Ψηφιακού Αποθετηρίου και συναφών ηλεκτρονικών υπηρεσιών πληροφόρησης και ανάδειξης περιεχομένου για τη βιβλιοθήκη του ΕΚΠΑ" (κωδ. MIS 304160), του ΕΣΠΑ 2007-2013, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σημείωση: Το υλικό της συλλογής είναι αποδελτιωμένο αλλά όχι ψηφιοποιημένο καθώς υπόκειται σε πνευματικά δικαιώματα.

Φίλτρο

 

41. Έκτο Εθνικό Συνέδριο για τις Ήπιες Μορφές Ενέργειας. Βελτιστοποίηση Ενεργειακών Διεργασιών. Πρακτικά (Τόμος 2)

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:1001838
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Έκτο Εθνικό Συνέδριο για τις Ήπιες Μορφές Ενέργειας. Βελτιστοποίηση Ενεργειακών Διεργασιών. Πρακτικά (Τόμος 2)
Εκδότης:
Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής
Έτος έκδοσης:
1999
Ταξιθετικός αριθμός:
333.79 ΗΜΕ1999 ε 1999 2
Bib number:
500898

42. 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χημείας. Χημεία και ποιότητα ζωής. Πρακτικά (τ. 1)

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:1001839
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Πρωτότυπος Τίτλος:
16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χημείας. Χημεία και ποιότητα ζωής. Πρακτικά (τ. 1)
Έτος έκδοσης:
1995
Ταξιθετικός αριθμός:
338.476609495 ΠΣΧ1995 χ 1995- 1
Bib number:
501875

43. 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χημείας. Χημεία και ποιότητα ζωής. Πρακτικά (τ. 2)

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:1001840
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Πρωτότυπος Τίτλος:
16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χημείας. Χημεία και ποιότητα ζωής. Πρακτικά (τ. 2)
Έτος έκδοσης:
1995
Ταξιθετικός αριθμός:
338.476609495 ΠΣΧ1995 χ 1995- 2
Bib number:
501875

44. Positive operators, riesz spaces, and economics. Proceedings of a conference at Caltech, Pasadena, California, April 16-20, 1990.

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:1001841
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Positive operators, riesz spaces, and economics. Proceedings of a conference at Caltech, Pasadena, California, April 16-20, 1990.
Εκδότης:
Springer-Verlag
Έτος έκδοσης:
1991
Ταξιθετικός αριθμός:
339.5 ΑλιΧ p 1991
Bib number:
8151

45. Οι επιπτώσεις του Τσερνομπιλ στη Ελλάδα. Πρακτικά συμποσίου

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:1001842
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Οι επιπτώσεις του Τσερνομπιλ στη Ελλάδα. Πρακτικά συμποσίου
Εκδότης:
ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος. Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας
Έτος έκδοσης:
1987
Ταξιθετικός αριθμός:
363.1799094777 ΕΚΕΦΕ ε 1987
Bib number:
434464

46. Γιοχάνεσμπουργκ 2002. Το περιβάλλον μετά τη συνδιάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την αειφόρο ανάπτυξη. Πρακτικά Συνεδρίου

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:1001843
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Γιοχάνεσμπουργκ 2002. Το περιβάλλον μετά τη συνδιάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την αειφόρο ανάπτυξη. Πρακτικά Συνεδρίου
Εκδότης:
Ι. Σιδέρης
Έτος έκδοσης:
2003
Ταξιθετικός αριθμός:
363.6 Σ"ΓΔΠΣΗΕΑΑ"2002 γ 2003
Bib number:
342143

47. Βιβλιοθήκες, υπηρεσίες πληροφόρησης, βάση για εθνική ανάπτυξη: ανακοινώσεις, 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελλήνων Βιβλιοθηκαρίων, 30 Νοέμβρη - 1 Δεκέμβρη 1984, Αθήνα

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:1001844
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Βιβλιοθήκες, υπηρεσίες πληροφόρησης, βάση για εθνική ανάπτυξη: ανακοινώσεις, 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελλήνων Βιβλιοθηκαρίων, 30 Νοέμβρη - 1 Δεκέμβρη 1984, Αθήνα
Έτος έκδοσης:
1985
Ταξιθετικός αριθμός:
020.9495 ΠΣΕΒ1984 β [1985]
Bib number:
183496

48. 3ο Πανελλήνιο Περιβαλλοντικό Συνέδριο: πρακτικά εργασιών συνεδρίου, Χαλκίδα, 11-12-13 Δεκεμβρίου 1998

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:1001845
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Πρωτότυπος Τίτλος:
3ο Πανελλήνιο Περιβαλλοντικό Συνέδριο: πρακτικά εργασιών συνεδρίου, Χαλκίδα, 11-12-13 Δεκεμβρίου 1998
Εκδότης:
Ένωση Ελλήνων Φυσικών
Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών
Έτος έκδοσης:
1998
Ταξιθετικός αριθμός:
363.7 ΠΠΣ1998 τ 1998
Bib number:
544093

49. First World Congress of Pythagorean Organizations: proceedings of the congress, Athens, Samos and Brussels, July-August 1955

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:1001846
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Πρωτότυπος Τίτλος:
First World Congress of Pythagorean Organizations: proceedings of the congress, Athens, Samos and Brussels, July-August 1955
Εκδότης:
Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών
Έτος έκδοσης:
1957
Ταξιθετικός αριθμός:
182.2 WCPO 1955 f 1957
Bib number:
517544

50. Πρακτικά τριήμερου επιστημονικού συνεδρίου. Ιδιοκτησιακό ζήτημα δασικών εδαφών της Ελλάδας

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:1001847
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Πρακτικά τριήμερου επιστημονικού συνεδρίου. Ιδιοκτησιακό ζήτημα δασικών εδαφών της Ελλάδας
Εκδότης:
Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας
Έτος έκδοσης:
1991
Ταξιθετικός αριθμός:
333.7509495 ΓΕΩΤΕΕ ι 1991
Bib number:
432523

51. Πρακτικά πανελληνίου συνεδρίου. Η δασοπονία στην υπηρεσία του ελληνικού λαού. Στόχοι και αρχές για μια νέα δασική πολιτική

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:1001848
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Πρακτικά πανελληνίου συνεδρίου. Η δασοπονία στην υπηρεσία του ελληνικού λαού. Στόχοι και αρχές για μια νέα δασική πολιτική
Εκδότης:
Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας
Έτος έκδοσης:
1982
Ταξιθετικός αριθμός:
333.7509495 ΓΕΕ δ 1982
Bib number:
441641

52. Πρακτικά 6ου Διεθνούς Συνεδρίου Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Τόμος 1)

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:1001849
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Πρακτικά 6ου Διεθνούς Συνεδρίου Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Τόμος 1)
Εκδότης:
Λέκκας, Θεμιστοκλής Δ.
Έτος έκδοσης:
1999
Ταξιθετικός αριθμός:
304.2 ICEST1999 p 1999 1
Bib number:
624349

53. Πρακτικά 6ου Διεθνούς Συνεδρίου Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Τόμος 2)

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:1001850
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Πρακτικά 6ου Διεθνούς Συνεδρίου Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Τόμος 2)
Εκδότης:
Λέκκας, Θεμιστοκλής Δ.
Έτος έκδοσης:
1999
Ταξιθετικός αριθμός:
304.2 ICEST1999 p 1999 2
Bib number:
624349

54. Πρακτικά 6ου Διεθνούς Συνεδρίου Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Τόμος 3)

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:1001851
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Πρακτικά 6ου Διεθνούς Συνεδρίου Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Τόμος 3)
Εκδότης:
Λέκκας, Θεμιστοκλής Δ.
Έτος έκδοσης:
1999
Ταξιθετικός αριθμός:
304.2 ICEST1999 p 1999 3
Bib number:
624349

55. Πρακτικά του 4ου πανελληνίου γεωγραφικού συνεδρίου (Αθήνα,12,13,14 Οκτωβρίου 1995)

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:1001852
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Πρακτικά του 4ου πανελληνίου γεωγραφικού συνεδρίου (Αθήνα,12,13,14 Οκτωβρίου 1995)
Έτος έκδοσης:
1998
Ταξιθετικός αριθμός:
551.41 ΠΓΣ1995 π 1998
Bib number:
391874

56. Διεθνές συμπόσιο για τα προβλήματα των διευθετημένων σπηλαίων

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:1001853
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Διεθνές συμπόσιο για τα προβλήματα των διευθετημένων σπηλαίων
Εκδότης:
Τυπογραφείο Νικ. Δέρβη
Έτος έκδοσης:
1983
Ταξιθετικός αριθμός:
551.447 ΕΣΕ δ 1983
Bib number:
613659

57. Πρακτικά 2ου Παγκρήτιου Σπηλαιολογικού Συμποσίου αφιερωμένου στη μνήμη Ελευθέριου Πλατάκη, (Ηράκλειο, Κρήτη, 29 Μαίου 2005)

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:1001854
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Πρακτικά 2ου Παγκρήτιου Σπηλαιολογικού Συμποσίου αφιερωμένου στη μνήμη Ελευθέριου Πλατάκη, (Ηράκλειο, Κρήτη, 29 Μαίου 2005)
Εκδότης:
Ελληνική Σπηλαιολογική Εταιρεία. Τμήμα Κρήτης
Έτος έκδοσης:
2006
Ταξιθετικός αριθμός:
551.447 ΠΣΣ2005 2006
Bib number:
613544

58. Πρακτικά έκτου Πανελληνίου Συμπόσιου Ωκεανογραφίας και Αλιείας ( Χίος 23-26 Μαϊου 2000): Αλιεία, εσωτερικά ύδατα, υδατοκαλλιέργειες, Τόμος 2

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:1001855
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Πρακτικά έκτου Πανελληνίου Συμπόσιου Ωκεανογραφίας και Αλιείας ( Χίος 23-26 Μαϊου 2000): Αλιεία, εσωτερικά ύδατα, υδατοκαλλιέργειες, Τόμος 2
Εκδότης:
Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών
Έτος έκδοσης:
2000
Ταξιθετικός αριθμός:
551.46 ΠΣΩΑ2000 ε 2000-2
Bib number:
613640

59. Πρακτικά έκτου Πανελληνίου Συμπόσιου Ωκεανογραφίας και Αλιείας ( Χίος 23-26 Μαϊου 2000): Ωκεανογραφία, Τόμος 1

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:1001856
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Πρακτικά έκτου Πανελληνίου Συμπόσιου Ωκεανογραφίας και Αλιείας ( Χίος 23-26 Μαϊου 2000): Ωκεανογραφία, Τόμος 1
Εκδότης:
Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών
Έτος έκδοσης:
2000
Ταξιθετικός αριθμός:
551.46 ΠΣΩΑ1990 ω 1990
Bib number:
449068

60. Α' Πανελλήνιο συμπόσιο ωκεανογραφίας & αλιείας: περιλήψεις συμποσίου (Αθήνα, 14-17 Μαίου 1984)

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:1001857
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Α' Πανελλήνιο συμπόσιο ωκεανογραφίας & αλιείας: περιλήψεις συμποσίου (Αθήνα, 14-17 Μαίου 1984)
Εκδότης:
Υπουργείο Έρευνας και Τεχνολογίας
Υπουργείο Πολιτισμού και Επιστημών
Έτος έκδοσης:
1984
Ταξιθετικός αριθμός:
551.46 ΠΣΩΑ1984 π 1984
Bib number:
436671