2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής. Τεχνολογικό περιβάλλον για σύγχρονες εφαρμογές. (Τόμος 2)

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:1001802 2232 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Πρωτότυπος Τίτλος:
2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής. Τεχνολογικό περιβάλλον για σύγχρονες εφαρμογές. (Τόμος 2)
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Αγγλικά
Συλλογικό όργανο:
Ελληνική Εταιρία Επιστημόνων Η/Υ και Πληροφορικής
Έτος έκδοσης:
1988
Τόπος έκδοσης:
Θεσσαλονίκη
Κύρια θεματική κατηγορία:
Πληροφορική
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Μηχανική Λογισμικού
Λέξεις-κλειδιά:
Ρομποτική
Αριθμός σελίδων:
369
Bib number:
351137
Ταξιθετικός αριθμός:
004 ΠΣΠ1988 π 1988 2
Σημειώσεις:
Θεσσαλονίκη, 4-6 Νοεμβρίου 1988
Συνεδριακό Κέντρο HELEXPO. Στα πλαίσια της έκθεσης INFOSYSTEM '88

Φίλτρο

 

21. Ένα αναλυτικό μοντέλο για το φορτίο εργασίας προγραμμάτων SETL σαν μια ημι-στάσιμη διαδικασία

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1039596
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Γαροφαλάκης, Γιάννης
Μπούρας, Χρήστος
Σπυράκης, Παύλος
Ταμπακάς, Βασίλης
Τριανταφύλλου, Βασίλης
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική

22. Το SETLMON εργαλείο για τον έλεγχο της γλώσσας SETL

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1039602
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Γαροφαλάκης, Γιάννης
Μπούρας, Χρήστος
Σπυράκης, Παύλος
Ταμπακάς, Βασίλης
Τριανταφύλλου, Βασίλης
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσες Προγραμματισμού

23. Συντρέχουσα επεξεργασία (concurrent processing) μια νέα κατεύθυνση στους επιστημονικούς υπολογισμούς

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1039608
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Τζαφέρης, Φιλ. Ι.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκτυα και Τηλεπικοινωνίες

24. Η εφαρμογή της SOFT SYSTEMS METHODOLOGY σε μια ελληνική τράπεζα

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1039612
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Μυρτίδης, Διονύσης
Κύρια θεματική κατηγορία:
Μηχανική Λογισμικού

25. Επισκόπηση συστημάτων διοίκησης διάταξης λογισμικού

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1039614
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Ψαρομήλιγκος, Ιωάννης
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βάσεις Δεδομένων και Πληροφοριακά Συστήματα

26. Επισκόπηση συνδέσμων ανθρώπου - υπολογιστή

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1039618
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Ματσάκης, Δημήτρης Γ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Μηχανική Λογισμικού

27. Περιβάλλοντα τεχνολογία λογισμικού για CAD συστημάτων αυτόματου ελέγχου

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1039621
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Αδαμίδης, Ε. Δ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Μηχανική Λογισμικού

28. Εργαλεία ανάπτυξης λογισμικού και η κατάσταση στην Ελλάδα

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1039630
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Λαοπόδης, Βασίλειος
Ποζατζίδου Σ.
Σπήλιου, Θ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Μηχανική Λογισμικού

29. Ανάπτυξη εξελληνισμένου λογισμικού για χρήση σε εκπαιδευτικές διαδικασίες

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1039639
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Μπακόλας, Δημήτρης
Μυλωνάκης, Ν.
Σαρρής, Χ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Μηχανική Λογισμικού

30. Επίδειξη πακέτου STATE

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1039644
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Λάσκου, Λητώ
Τρύπος, Κ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική