1ο συνέδριο πληροφορικής Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Η κοινωνία των πληροφοριών. Εισηγήσεις συνεδρίου

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:1001811 6033 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Πρωτότυπος Τίτλος:
1ο συνέδριο πληροφορικής Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Η κοινωνία των πληροφοριών. Εισηγήσεις συνεδρίου
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Συλλογικό όργανο:
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας
Επιμελητής:
Τεχνικές Εκδόσεις "Τροχός"
Έτος έκδοσης:
1995
Τόπος έκδοσης:
Αθήνα
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Βάσεις Δεδομένων και Πληροφοριακά Συστήματα
Δίκτυα και Τηλεπικοινωνίες
Αριθμός σελίδων:
667
Bib number:
350245
Ταξιθετικός αριθμός:
004.6 ΣΠΤΕΕ κ [1995]
Σημειώσεις:
Αθήνα 4-5-6 Δεκεμβρίου 1995. Athenaeum Intercontinental

Φίλτρο

 

21. ΑΡΧΕΙΟΝ: σύστημα διαχείρισης και ανάκτησης μεγάλου όγκου πληροφοριών από κείμενα

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1044396
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Παπαδάκης, Πέτρος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βάσεις Δεδομένων και Πληροφοριακά Συστήματα

22. Second generation multi-tier client/server computing with tuxedo

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1044405
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Γαζέπης, Γεώργιος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

23. Η εκμηδένιση των αποστάσεων μέσα από τους νέους τρόπους επικοινωνίας και εργασίας που παρέχει η σύγχρονη τεχνολογία APPLE

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1044414
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Σταυροπούλου, Ελευθερία
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική

24. Ηλεκτρονική δημόσια διοίκηση: όραμα ή πραγματικότητα

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1044418
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Κρεμίτσας, Βασίλης
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δημόσια Διοίκηση

25. Εικονική εκπαίδευση και μάθηση

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1044424
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Μέντζας, Γρηγόρης
Κύρια θεματική κατηγορία:
Πληροφορική στην εκπαίδευση

26. Τηλε-εκπαίδευση και δίκτυα υψηλών ταχυτήτων

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1044433
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Οικονομίδης, Αναστάσιος Α.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Πληροφορική στην εκπαίδευση

27. Σύστημα εκπαιδευτικής πληροφόρησης

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1044438
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Δούκας, Κωνσταντίνος Σ.
Γιακουμής, Παναγιώτης
Κωτσάνης, Γιάννης
Στεφανίδης, Στέφανος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Πληροφορική στην εκπαίδευση

28. Σύστημα ιδεατής βιβλιοθήκης. Πιλοτικό σύστημα για διασύνδεση απομακρυσμένων βιβλιογραφικών βάσεων δεδομένων με χρήση του πρωτοκόλλου Χ.500

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1044450
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Ζαχαριάδης, Θεόδωρος
Καρανάσιος, Κ.
Μπαλάφας, Ιωάννης
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βάσεις Δεδομένων και Πληροφοριακά Συστήματα

29. Η ηλεκτρονική πληροφόρηση που παρέχεται από τη βιβλιοθήκη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας - Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1044456
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Σανόπουλος, Δημήτριος
Ράλλη, Πηνελόπη
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βάσεις Δεδομένων και Πληροφοριακά Συστήματα

30. Τοπικά κέντρα παροχής επαγγελματικής εκπαίδευσης

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1044462
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Μηνακούλης, Ν.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βάσεις Δεδομένων και Πληροφοριακά Συστήματα

31. Οι ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες / βάσεις δεδομένων του Reuters

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1044468
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Ιωάννου, Μάκης
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βάσεις Δεδομένων και Πληροφοριακά Συστήματα

32. Ηθική εκπαίδευση και συστήματα πληροφορικής

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1044473
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Μπλάνας, Γεώργιος Ν.
Τσιότρας, Γεώργιος Δ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Πληροφορική στην εκπαίδευση

33. Εικονικές βιβλιοθήκες και ο ρόλος τους στην ηλεκτρονική εποχή: η ελληνική πραγματικότητα και ειδικότερα η περίπτωση του συστήματος βιβλιοθηκών ΤΕΕ

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1044479
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Τοράκη, Κατερίνα
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βάσεις Δεδομένων και Πληροφοριακά Συστήματα

34. Πολιτισμός και κοινωνία των πληροφοριών: δικτυωμένες βάσεις δεδομένων με πολυμέσα στην υπηρεσία μουσείων και αρχαιολογικών χώρων

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1044486
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Σελλής, Τίμος
Διακονικολάου, Κυριάκος
Στεφανάκης, Μανόλης
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βάσεις Δεδομένων και Πληροφοριακά Συστήματα

35. Η θέση του ηλεκτρονικού τύπου στην κοινωνία των πληροφοριών. Το πληροφοριακό σύστημα της "Αυγής"

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1044490
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Χιώτης, Τρύφων
Σκοπούλης, Ιωάννης
Καρούνος, Θεόδωρος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βάσεις Δεδομένων και Πληροφοριακά Συστήματα

36. ΔΙΑΣ, ένα ολοκληρωμένο σύστημα πληροφοριών για τους αρχαιολογικούς χώρους

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1044498
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Δουφεξοπούλου, Μ. Γ.
Σιούλης, Α. Α.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βάσεις Δεδομένων και Πληροφοριακά Συστήματα

37. Πληροφοριακό δίκτυο λαογραφικών μουσείων και υπηρεσίες υπερκειμένου

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1044501
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Βαΐτης, Μιχάλης
Παπαδόπουλος, Αθανάσιος Γ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βάσεις Δεδομένων και Πληροφοριακά Συστήματα

38. Μειονεκτικές περιοχές και τηλεπικοινωνίες

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1044505
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Κατοχιανού, Δήμητρα
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκτυα και Τηλεπικοινωνίες

39. Το internet ως ένα νέο επιχειρηματικό μέσο

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1044507
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Λυγεράκης, Γιώργος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική

40. Ολοκληρωμένες βάσεις δεδομένων στην οικοδομή

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1044509
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Μπίκας, Δημήτρης Κ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βάσεις Δεδομένων και Πληροφοριακά Συστήματα