Πρακτικά του 3ου Πανελλήνιου Γεωγραφικού Συνεδρίου της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρείας, (Αθήνα, 1-2-3 Απριλίου 1993), IΙ. Γεωμορφολογία ΙΙΙ. Μαθηματική Γεωγραφία Τόμος 2

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:1001894 731 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Πρακτικά του 3ου Πανελλήνιου Γεωγραφικού Συνεδρίου της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρείας, (Αθήνα, 1-2-3 Απριλίου 1993), IΙ. Γεωμορφολογία ΙΙΙ. Μαθηματική Γεωγραφία Τόμος 2
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Αγγλικά
Γερμανικά
Συλλογικό όργανο:
Ελληνική Γεωγραφική Εταιρεία
Επιμελητής:
Ελληνική Γεωγραφική Εταιρεία
Έτος έκδοσης:
1994
Τόπος έκδοσης:
Αθήνα
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γεωγραφία - Ανθρωπολογία – Λαογραφία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Γεωμορφολογία
Μαθηματική Γεωγραφία
Αριθμός σελίδων:
415
Bib number:
437012
Ταξιθετικός αριθμός:
910 ΠΓΣ1993 π 1994 2

Φίλτρο

 

1. Γεωμορφολογικές παρατηρήσεις στο άνω τμήμα του Ινάχου ποταμού

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1042716
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Γάκη-Παπαναστασίου, Καλλιόπη
Μαρουκιάν, Χαμπίκ
Παπαπέτρου-Ζαμάνη, Αθηνά
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φυσική Γεωγραφία

2. Der boden als hauptfaktor einer angewandten landschatsokologischen gliderung mit beispielen aus dem pielachtal-niederosterreich

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1042717
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Grubner, E.
Βεργίνης, Σπυρίδων Η.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γεωγραφία, άτλαντες, χάρτες

3. Γεωμορφολογικές παρατηρήσεις στην περιοχή Κεχριών-Αρχαίας Κορίνθου και συσχέτιση τους με σεισμολογικά δεδομένα

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1042718
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Παπαναστασίου Δ.
Γάκη-Παπαναστασίου, Καλλιόπη
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γεωγραφία, άτλαντες, χάρτες

4. Έρευνα παγετώδων αποθέσεων με τη μέθοδο της φωτογεωλογίας

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1042720
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Φρυδάς Δημήτριος Π.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γεωγραφία, άτλαντες, χάρτες

5. Η αλληλεπίδραση φυσικών και ανθρωπογενών παραγόντων στη διαμόρφωση του περιβάλλοντος της Κασσάνδρας Χαλκιδικής

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1042721
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Ψιλοβίκος, Άρης
Σωτηριάδης Λ.
Βαβλιάκης, Ελευθέριος Γ.
Αλμπανάκης, Κωνσταντίνος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γεωγραφία, άτλαντες, χάρτες

6. Palaeoboden und klimaschwankungen waehrend des jungpleisstozaens anm beispiel des profils stiefern niederoesterreich

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1042722
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Βεργίνης, Σπυρίδων Η.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γεωγραφία, άτλαντες, χάρτες

7. Γεωμορφολογικές παρατηρήσεις στη νήσο Ζάκυνθο

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1042724
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Αλεξούλη-Λειβαδίτη, Αλίκη
Λειβαδίτης, Γεώργιος Ι.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γεωγραφία, άτλαντες, χάρτες

8. Τεταρτογενείς διεργασίες απογύμνωσης και απόθεσης υλικών στην περιοχή του ΒΔ Παγγαίου όρους στο νομό Σερρών

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1042727
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Ψιλοβίκος, Άρης
Ρόκκα, Α. Χ.
Ζαφειροπούλου Ε.
Χατζηπαπανικολάου, Μ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γεωγραφία, άτλαντες, χάρτες

9. Ανθρωπογενείς επιδράσεις στην εξέλιξη της λίμνης Βεγορίτιδας

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1042730
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Βαβλιάκης Ε.
Αλμπανάκης, Κωνσταντίνος
Αντωνόπουλος Δ.
Γεραμίαν Α.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γεωγραφία, άτλαντες, χάρτες

10. Ελληνικό καρστ και περιβάλλον

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1042731
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Παπαδοπούλου - Βρυνιώτη, Κυριακή Α.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γεωγραφία, άτλαντες, χάρτες

11. Ποσοτική ανάλυση των σπηλαιοκαταβόθρων της πρώην λίμνης Κωπαίδας Βοιωτίας

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1042732
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Παπαδοπούλου Κυριακή Α.
Γκουρνέλος, Θεόδωρος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γεωγραφία, άτλαντες, χάρτες

12. Μηχανισμοί και εξέλιξη του δέλτα του Αξιού ποταμού κατά τον 20ο αιώνα

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1042733
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Αλμπανάκης, Κωνσταντίνος
Βαβλιάκης, Ελευθέριος Γ.
Ψιλοβίκος, Άρης
Σωτηριάδης Λ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γεωγραφία - Ανθρωπολογία – Λαογραφία

13. Γεωμορφολογική εξέλιξη της περιοχής Κερατέας-Θορικού νότια Αττική από το τέλος του νεογένους μέχρι σήμερα

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1042734
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Παυλόπουλος, Κοσμάς
Παπαπέτρου-Ζαμάνη, Αθηνά
Μαρουκιάν, Χαμπίκ
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γεωγραφία, άτλαντες, χάρτες

14. Γεωμορφολογικές διεργασίες και ρυθμικές γεωμορφές στην παράκτια ζώνη του Κυπαρισσικού κόλπου

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1042735
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Γκιώνης, Γεώργιος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γεωγραφία, άτλαντες, χάρτες

15. Γεωλογικές επισημάνσεις στο έργο του Παυσανία

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1042736
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Δερμιτζάκης, Μιχαήλ Δ.
Κούλη, Κατερίνα
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γεωλογία

16. Λιθολογικά και ορυκτολογικά χαρακτηριστικά των παρακτιών υποθαλάσσιων ιζημάτων του λακωνικού κόλπου

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1043041
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Κονισπολιάτης Νικόλαος Γ.
Βαρνάβας, Σωτήριος Π.
Πανάγος, Αθανάσιος Γ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γεωμορφολογία

17. Διερεύνηση της ευσταθείας των πρανών της περιοχής αλμυρής-κατακαλίου Ν. Κορίνθου, τρόποι αντιμετώπισης-συγκράτησης αστοχιών

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1043044
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Αλεξούλη-Λειβαδίτη, Αλίκη
Σαχπαζής Κ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γεωμορφολογία

18. Αυτόματη χάραξη Ισοϋψών καμπύλων

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1043051
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Αλεξόπουλος Χ.
Γκουρνέλος, Θεόδωρος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γεωγραφία, άτλαντες, χάρτες

19. Random walk models in earth sciences

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1043052
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Γκουρνέλος, Θεόδωρος
Αλεξόπουλος Χ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Μαθηματική Γεωγραφία

20. Μαθηματικό μοντέλο ροής υπογείων υδάτων και μεταφοράς λυμάτων

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1043063
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Κρεμιζής Α.
Βαϊόπουλος, Δημήτριος Α.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Μαθηματική Γεωγραφία