Εκπαίδευση και αγορά εργασίας-απασχόληση και ο ρόλος του επαγγελματικού προσανατολισμού εν όψει της ενιαίας Ευρωπαϊκής αγοράς. Πρακτικά Γ' Πανελλήνιου Συνεδρίου Συμβουλευτικής - Προσανατολισμού

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:1001909 434 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Εκπαίδευση και αγορά εργασίας-απασχόληση και ο ρόλος του επαγγελματικού προσανατολισμού εν όψει της ενιαίας Ευρωπαϊκής αγοράς. Πρακτικά Γ' Πανελλήνιου Συνεδρίου Συμβουλευτικής - Προσανατολισμού
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Αγγλικά
Γαλλικά
Γερμανικά
Συλλογικό όργανο:
Σχολή Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης
Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΕΛ.Ε.ΣΥ.Π.)
Εκδότης:
Σχολή Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης
Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΕΛ.Ε.ΣΥ.Π.)
Επιμελητής:
Δημητρόπουλος, Ευστ. Γ.
Έτος έκδοσης:
1991
Τόπος έκδοσης:
Αθήνα
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά:
Επαγγελματικός προσανατολισμός, Αγορά εργασίας
Αριθμός σελίδων:
221
Bib number:
38912
Ταξιθετικός αριθμός:
371.425 ΠΣΣΠ1990 ε 1991

Φίλτρο

 

1. Εκπαίδευση και αγορά εργασίας: ενιαίος προσανατολισμός για την ενιαία Ευρώπη του 1992. Εισαγωγικοί προβληματισμοί

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1055088
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Δημητρόπουλος, Ευστ. Γ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση

2. Γλώσσα και εκπαίδευση για την Ευρώπη του αύριο

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1055089
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Κωσταράς, Γρηγόρης Φιλ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση

3. Η εκπαίδευση στην Ευρώπη: σήμερα και μετά

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1055091
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Καλόγρης, Κωνσταντίνος Α.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση

4. Επιμόρφωση εργαζομένων στα θέματα περιβάλλοντος

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1055093
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Οικονόμου, Δημ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση ενηλίκων

5. Εκπαίδευση για μια Ευρώπη του μέλλοντος

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1055096
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Εμμανουήλ, Αντώνιος Αντ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση

6. Οι πολιτικές επαγγελματικής κατάρτισης - επιμόρφωσης στην Ευρώπη του '90: τάσεις και προοπτικές

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1055098
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Ζιώμας, Δημήτριος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση

7. Η απασχόληση στην ενιαία Ευρωπαϊκή αγορά

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1055099
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Φακιολάς, Ροσσέτος (Ροσέτος)
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

8. Αγορά εργασίας και δευτεροβάθμια τεχνική-επαγγελματική εκπαίδευση: σε ποιο βαθμό είναι επιθυμητή η συμβατότητα;

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1055100
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Παλαιοκρασάς, Σταμάτης
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση

9. Τεχνολογικές εξελίξεις και ανάγκη για επιμόρφωση: η μέθοδος της ανοικτής μάθησης

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1055102
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Πατσουράτης, Βασίλειος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση ενηλίκων

10. Το πρότυπο ανάπτυξης και η συμβολή της τεχνικής-επαγγελματικής και τεχνολογικής εκπαίδευσης

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1055104
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Παπαθεοδοσίου, Θεοδ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση

11. Ο ρόλος της έρευνας της αγοράς εργασίας για τον επαγγελματικό προσανατολισμό και την ανάπτυξη

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1055106
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Ευστρατόγλου, Κωνσταντίνος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση

12. Ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση: προϋποθέσεις-λειτουργία-προοπτικές

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1055108
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Χαλάς, Γιάννης
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση

13. Η θερινή πρακτική εξάσκηση και ο ρόλος της. Η περίπτωση του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1055111
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Αλεξάκης, Παναγιώτης
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση

14. Σύνδεση εκπαίδευσης-αγοράς εργασίας και επαγγελματικός προσανατολισμός των μαθητών μέσω της επαγγελματικής εμπειρίας

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1055113
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Μοράβα, Ειρήνη
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση

15. Εξέλιξη των αποφοίτων ΚΑΤΕΕ/ΤΕΙ και η συμβολή τους στη βιομηχανική ανάπτυξη

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1055115
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Γλαμπεδάκης, Μιχαήλ
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση

16. Ισότητα ευκαιριών στην εκπαίδευση και στην απασχόληση. Η περίπτωση της Ελλάδας στο πλαίσιο των διεθνών εξελίξεων

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1055117
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Πυργιωτάκης, Ιωάννης
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση

17. Ισότητα ευκαιριών στην εκπαίδευση και ο ρόλος του σχολικού εκπαιδευτικού και επαγγελματικού προσανατολισμού

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1055119
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Κιτσόπουλος, Χρήστος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση

18. Επαγγελματική ωριμότητα και προσανατολισμός των κύπριων εφήβων

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1055121
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Γεωργίου, Στέλιος Ν.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση

19. Η βιωματική διδασκαλία-προθάλαμος του εκπαιδευτικού και επαγγελματικού προσανατολισμού

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1055123
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Σβορώνου-Ζωγράφου, Άννα
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση

20. Προσανατολισμός στο σχολείο για τις ανάγκες του αύριο

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1055124
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Αθανασάκης, Αρτέμης Μ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση