Το αρχαίο θέατρο σήμερα : διεθνές συνέδριο στους Δελφούς 18-22 Αυγούστου 1981

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:1002217 419 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Τμήματος Θεατρικών Σπουδών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Το αρχαίο θέατρο σήμερα : διεθνές συνέδριο στους Δελφούς 18-22 Αυγούστου 1981
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Αγγλικά
Γαλλικά
Γερμανικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Le thatre antique de nos jours : symposium international a Delphes, 18-22 août1981
Συλλογικό όργανο:
Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών
Έτος έκδοσης:
1984
Τόπος έκδοσης:
Αθήνα
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θέατρο
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Ιστορία θεάτρου
Θεατρικά έργα
Λέξεις-κλειδιά:
Αρχαίο ελληνικό δράμα
Αριθμός σελίδων:
256
Bib number:
12794
Ταξιθετικός αριθμός:
792.0938 ΑΘΣ1981 1984

Φίλτρο

 

1. Σύγχρονες παραστάσεις αρχαίων δραμάτων

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1046658
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Τμήματος Θεατρικών Σπουδών
Δημιουργός:
Τρυπάνης, Κωνσταντίνος Α.,
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θέατρο

2. L' Expérience du Groupe de Théâtre Antique de la Sorbonne

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1046678
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Τμήματος Θεατρικών Σπουδών
Δημιουργός:
Burgaud, André
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θέατρο

3. Ancient Drama at the University of Münster

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1046683
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Τμήματος Θεατρικών Σπουδών
Δημιουργός:
Blume, Horst-Dieter
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θέατρο

4. Greek Plays at Cambridge

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1046700
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Τμήματος Θεατρικών Σπουδών
Δημιουργός:
Easterling, P. E.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θεατρικά έργα

5. Introduction to the Cambridge Greek Play Performance of Euripide's "Electra" at the Symposium of "Ancient Drama Today", held at Delphi, 18th-22nd August, 1981

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1046712
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Τμήματος Θεατρικών Σπουδών
Δημιουργός:
Raeburn, David
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θεατρικά έργα

6. Some Introductory Remarks

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1046753
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Τμήματος Θεατρικών Σπουδών
Δημιουργός:
Taplin, Oliver
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θεατρικά έργα

7. Les représentations de langues antiques a Syracuse

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1046761
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Τμήματος Θεατρικών Σπουδών
Δημιουργός:
Monaco, Giusto
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θεατρικά έργα

8. Ménandre et son théâtre

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1046766
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Τμήματος Θεατρικών Σπουδών
Δημιουργός:
Hurst, André
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θεατρικά έργα

9. Les masques de Lipari

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1046774
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Τμήματος Θεατρικών Σπουδών
Δημιουργός:
Amoroso, Filippo
Κύρια θεματική κατηγορία:
Παγκόσμιο θέατρο

10. The Masks in the Σαμία

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1046778
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Τμήματος Θεατρικών Σπουδών
Δημιουργός:
Prosperi, Mario
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θέατρο

11. Antigone(s)

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1046785
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Τμήματος Θεατρικών Σπουδών
Δημιουργός:
Steiner, George
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θεατρικά έργα

12. Das griechische Drama auf der deutschsprachigen Bühne der Gegenwart

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1046793
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Τμήματος Θεατρικών Σπουδών
Δημιουργός:
Flashar, Hellmut
Κύρια θεματική κατηγορία:
Παγκόσμιο θέατρο

13. Classical Drama and the Mass Media

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1046810
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Τμήματος Θεατρικών Σπουδών
Δημιουργός:
McLeish, Kenneth
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θεατρικά έργα

14. Discussion : "Ancient Drama and the Film"

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1046829
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Τμήματος Θεατρικών Σπουδών
Δημιουργός:
Κακογιάννης, Μιχάλης
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θεατρικά έργα

15. La recherche des dédales de l'"anagnorisis"

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1046887
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Τμήματος Θεατρικών Σπουδών
Δημιουργός:
Διαμαντόπουλος, Αλέξης
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θέατρο