Φιλοσοφικόν Συμπόσιον Αθηνών, 2-6 Απριλίου 1955

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:1002426 678 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Πρωτότυπος Τίτλος:
Φιλοσοφικόν Συμπόσιον Αθηνών, 2-6 Απριλίου 1955
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Αγγλικά
Γαλλικά
Γερμανικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Etretiens philosophiques d'Athenes, 2-6 avril 1955
Συλλογικό όργανο:
Φιλοσοφικό Συμπόσιο Αθηνών
Εκδότης:
Διεθνές Ινστιτούτο Φιλοσοφίας
Έτος έκδοσης:
1855
Τόπος έκδοσης:
Αθήνα
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Σύγχρονη δυτική φιλοσοφία
Λογική
Αρχαία φιλοσοφία
Συγκριτική φιλοσοφία
Αριθμός σελίδων:
191
Bib number:
579690
Ταξιθετικός αριθμός:
190.904 ΦΣΑ1955 φ 1955
Σημειώσεις:
Φιλοσοφικό Συμπόσιο Αθηνών (2-6 Απριλίου 1955: Αθήνα)

Φίλτρο

 

1. Dialogue, dialectics and our age

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1019014
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Δημιουργός:
Θεοδωρακόπουλος, Ιωάννης Ν.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία

2. The nature of significance of dialectic

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1019017
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Δημιουργός:
Avey, Albert E. (Albert Edwin)
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία

3. Esthetique et dialectique

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1019019
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Δημιουργός:
Bayer, Raymond
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία

4. À propos du dialogue

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1019021
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Δημιουργός:
Castelli, Enrico
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία

5. La guerre chez Platon et chez Hegel

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1019023
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Δημιουργός:
Δεσποτόπουλος, Κωνσταντίνος Ι.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία

6. Disputes between rival philosophies

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1019025
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Δημιουργός:
Ewing, A. C. (Alfred Cyril)
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία

7. De la possibilité du dialogue entre les differentes philosophies

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1019028
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Δημιουργός:
Epstein, Jacques
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία

8. Le sens de la refutation "anairesseos" des hypotheses chez Platon

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1019033
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Δημιουργός:
Γεωργούλης Κωνσταντίνος Δ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία

9. Dialogue and framework in philosophy

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1019036
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Δημιουργός:
Gibson, A. Boyce (Alexander Boyce)
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία

10. Logos, dialogue, dialectique et le divin Ulysse

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1019037
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Δημιουργός:
Guzzo, Augusto
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία

11. Les deux formes de la dialectique comme méthode ou procédé de la pensée discursive

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1019040
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Δημιουργός:
Παπανούτσος, Ευάγγελος Π.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία

12. L'idée du neant dans la pensée dialectique

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1019049
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Δημιουργός:
Θεοδωρίδης, Χαράλαμπος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία

13. The responsibility of philosophy for actual separation of mankind in two wresling camps and Epicurus dialectic versus Pythagoras dialectic

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1019052
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Δημιουργός:
Σακελλαρίου, Γεώργιος Θ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία

14. La dialectic dans la pensée morale chretienne comme phenomene historique

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1019054
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Δημιουργός:
Petzäll, Ake
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία

15. Le dialogue et la concrétisation du possible

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1019056
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Δημιουργός:
Μουρέλος, Γεώργιος Ι.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία

16. Dialectics in art

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1019057
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Δημιουργός:
Μιχελής, Παναγιώτης Α.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία

17. La dialectique de Protagoras

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1019060
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Δημιουργός:
Γιέρος, Χαράλαμπος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία

18. Dialectique contemporaine et ontologie

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1019062
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Δημιουργός:
Σπετσιέρης, Κωνσταντίνος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία

19. Dialogue, dialectic and logical analysis

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1019063
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Δημιουργός:
Rees, D. A.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία

20. Scepticism and dialectic

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1019067
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Δημιουργός:
Johnstone, Henry W.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία