Προσφορά στον Γεώργιο Μιχαηλίδη-Νουάρο (τ. 1)

Τιμητική Έκδοση uoadl:1002470 4192 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Πρωτότυπος Τίτλος:
Προσφορά στον Γεώργιο Μιχαηλίδη-Νουάρο (τ. 1)
Τιμώμενο πρόσωπο ή συλλογικό όργανο:
Μιχαηλίδης - Νουάρος, Γεώργιος
Εκδότης:
Αντ. Ν. Σάκκουλας
Έτος έκδοσης:
1987
Τόπος έκδοσης:
Αθήνα
Αριθμός σελίδων:
572
Bib number:
100092
Ταξιθετικός αριθμός:
34(082.2) ΜιχΓ π 1987 1

Φίλτρο

 

33. Δύο ζητήματα από τη μεταρρύθμιση του οικογενειακού δικαίου: (αναγνώριση ανυπόστατων γάμων και διαχρονική ισχύς της αξίωσης συμμετοχής στα αποκτήματα) (τ. 2)

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004801
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Ματθίας, Στέφανος Α.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Οικογενειακό δίκαιο

34. Ανακοπή του εκ προσυμφώνου αγοραστού και κατόχου ακινήτου του πτωχού επί καταχρηστική ασκήσει υπό του συνδίκου της δια πλειστηριασμού επισπευδομένης εκποιήσεως (τ. 2)

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004808
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Μητσόπουλος, Γεώργιος Γ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εμπράγματο δίκαιο

35. Οι έννοιες της κατοικίας, συμβίωσης και οικογενειακής στέγης στον Αστικό Κώδικα (τ. 2)

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004811
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Παπαζήση, Θεοφανώ
Κύρια θεματική κατηγορία:
Οικογενειακό δίκαιο

36. Συσχέτιση των ΑΚ 1033 εδ. 1 και 239 § 2 εδ. 1 (τ. 2)

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004819
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Παπαστερίου, Δημήτριος Η.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό δίκαιο

37. Νέες μορφές άσκησης της γονικής μέριμνας μετά το διαζύγιο (τ. 2)

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004825
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Παπαχρίστου, Αθανάσιος Κ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Οικογενειακό δίκαιο

38. Κριτήρια (βάσεις και αφετηρία) του χαρακτηρισμού μέσων αμύνης ή υπερασπίσεως και συνέπειαι αυτών (τ. 2)

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004828
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Ράμμος, Γεώργιος Θ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Πολιτική Δικονομία)

39. Από την ισότητα αμοιβών στην ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών: κοινωνιολογική θεώρηση των κοινοτικών ρυθμίσεων (τ. 2)

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004834
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Ρόδιος, Νίκος Δ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ισότητα και Φύλο

40. Η επεκτεινόμενη επιφύλαξη κυριότητας (τ. 2)

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004839
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Ρούσσος, Κλεάνθης Π.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εμπράγματο δίκαιο

41. Ο διαχειριστής κληρονομιάς: (τρόπος διαχειρίσεως, κληροδοσία διαχειρίσεως ή εκτελεστής διαθήκης;) (τ. 2)

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004842
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Σπυριδάκης, Ιωάννης Σ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κληρονομικό δίκαιο

42. Αδυναμία παροχής και υπερημερία του δανειστή - οριακές περιπτώσεις (τ. 2)

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004847
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Σταθόπουλος, Μιχάλης Π.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ενοχικό δίκαιο

43. Η εμπορική δημοσιότητα (τ. 2)

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004853
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Σχινάς, Ιωάννης Γ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εμπορικό Δίκαιο

44. "Ιδιωτική αστυνομία", Σύνταγμα και εργασιακές σχέσεις: προβληματισμοί με αφορμή την απεργία στη "MOBIL" (τ.2)

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004858
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Τραυλός-Τζανετάτος, Δημήτρης Α.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εργατικό Δίκαιο

45. Η καταγγελία στη συμμίσθωση κοινού (τ. 2)

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004863
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Φίλιος, Παύλος Χ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ενοχικό δίκαιο

46. Η μετακλητή ανταλλακτική σύμβαση: ένα σχεδίασμα εξ αφορμής του προβλήματος της έμμισθης εντολής (τ. 2)

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004868
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Χριστοδούλου, Φοίβος Χ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ενοχικό δίκαιο

47. Οι υποχρεώσεις προσπαθείας (τ. 2)

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004878
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Χριστοφορίδης, Χριστόφορος Γ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ενοχικό δίκαιο

48. Το πρόβλημα της μεταβίβασης των διαπλαστικών δικαιωμάτων (τ. 2)

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1005110
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Σκορίνη - Παπαρρηγοπούλου, Ξένη Β.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό δίκαιο