Νόμος. Επιστημονική επετηρίδα του Τμήματος Νομικής της Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών. Αφιέρωμα στην καθηγήτρια Καλλιόπη Κ. Κούφα

Τιμητική Έκδοση uoadl:1002512 573 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Πρωτότυπος Τίτλος:
Νόμος. Επιστημονική επετηρίδα του Τμήματος Νομικής της Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών. Αφιέρωμα στην καθηγήτρια Καλλιόπη Κ. Κούφα
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Γαλλικά
Τιμώμενο πρόσωπο ή συλλογικό όργανο:
Κούφα, Καλλιόπη Κ.
Εκδότης:
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Έτος έκδοσης:
2010
Τόπος έκδοσης:
Θεσσαλονίκη
Αριθμός σελίδων:
397
Bib number:
570043
Ταξιθετικός αριθμός:
34(082.2) ΚουΚ α 2010

Φίλτρο

 

1. Η ισραηλινή επιχείρηση στο νότιο Λίβανο (Ιούλιος-Αύγουστος 2006) και το δικαίωμα άμυνας για την αντιμετώπιση της δράσης ένοπλων ομάδων

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1015459
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Αντωνόπουλος , Κωνσταντίνος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Διεθνές Δίκαιο

2. Μια επιλεκτική προσέγγιση του βιβλίου του Μητροπολίτη Σεβαστείας Δημητρίου Κ. Κομματά, Η πατριαρχική και Συνοδική Πράξις του 1928 παρακωλυόμενη τοις όροις

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1015463
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Βαλάκος - Θεοδωρούδης, Μαλαματής
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκκλησιαστικό Δίκαιο

3. Η σύμβαση της Χάγης της 30ης Ιουνίου 2005 για τις συμφωνίες επιλογής δικαστηρίου

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1015464
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Βασιλακάκης , Ευάγγελος Ν.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο

4. Η σύμβαση Νο. 169 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (Δ.Ο.Ε.) για τους αυτόχθονες και φυλετικούς λαούς των ανεξάρτητων κρατών

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1015467
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Γιουψάνης, Αθανάσιος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο

5. Οικολογικοί πρόσφυγες και Ευρωπαϊκή Ένωση

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1015471
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Γκιζάρη, Άννα Σ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο

6. Η μετεξέλιξη της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Αρχών Τραπεζικής Εποπτείας (CEBS) σε ευρωπαϊκή τραπεζική αρχή (EBA)

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1015598
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Γκόρτσος , Χρήστος Βλ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ευρωπαϊκό Δίκαιο

7. Το διεθνές ομοιόμορφο ναυτικό δίκαιο

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1015601
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Γραμματικάκη-Αλεξίου , Αναστασία
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ναυτικό δίκαιο

8. Συγκριτικό δίκαιο και πολιτισμικές συγκρούσεις: η λύση του γάμου με αποπομπή και η αρχή της ισότητας των φύλων

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1015605
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Δεληγιάννη-Δημητράκου , Χριστίνα
Κύρια θεματική κατηγορία:
Συγκριτικό Δίκαιο

9. Η ασφάλεια ως κριτήριο για την εδαφική διεύρυνση της Ελλάδας

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1015612
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Διβάνη , Λένα
Κύρια θεματική κατηγορία:
Διεθνές Δίκαιο

10. Η ρύθμιση της μετανάστευσης στο σύγχρονο διεθνές δίκαιο

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1015616
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Ζάικος , Νικόλαος Αθ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο

11. Η διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις.(Πρόταση οδηγίας της Επιτροπής COM (2004) 718 τελική στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Συμβούλιο με βάση τα άρθρα 61 και 67 παρ. 5 της ΣυνθΕΚ), SEC (2004) 1314, 2004/0251 (COD)

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1015621
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Καλαβρός , Γρηγόρης Ευάγγελος Φ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο

12. Μια νέα μορφή πολυμερούς διπλωματίας: το σύμφωνο σταθερότητας για τη νοτιοανατολική ευρώπη

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1015644
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Καρακωστάνογλου , Βενιαμίν Ισ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Πολιτική Επιστήμη

13. Ευρωπαϊκή Ένωση - Ιαπωνία: αναζήτηση ταυτότητας και ρόλων στην παγκόσμια πολιτική

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1015650
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Κεντρωτής , Κυριάκος Δ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Πολιτική Επιστήμη

14. Environmental protection issues in marine and submarine zones of islands according to the 1982 los convention. A legal approach

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1015660
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Κλάδη - Ευσταθοπούλου , Μαριάνθη
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο Θάλασσας

15. Η πρακτική των διπλωματικών διαβεβαιώσεων ως καταστρατήγηση της απαγόρευσης επαναπροώθησης

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1015677
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Κωνσταντινίδης , Αριστοτέλης
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ανθρώπινα δικαιώματα

16. Από τη Νυρεμβέργη στη Ρώμη: η αποδέσμευση των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας από το διεθνές δίκαιο των ενόπλων συγκρούσεων και η βαθμιαία αναγνώρισή τους ως ακραίων προσβολών των θεμελιωδών δικαιωμάτων

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1015694
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Μπαϊρακτάρης , Ευάγγελος Π.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο

17. Το προαιρετικό πρωτόκολλο στο σύμφωνο του ΟΗΕ για τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1015707
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Νάσκου-Περράκη, Παρούλα
Κύρια θεματική κατηγορία:
Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο

18. Αλλοδαποί και έγκλημα στην Ελλάδα

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1015714
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Πιτσελά, Αγγελική Γ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο Αλλοδαπών

19. Διαπολιτισμικές διαδρομές και κυριαρχία στη διεθνή έννομη τάξη

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1015726
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Σαρηγιαννίδης , Μιλτιάδης
Κύρια θεματική κατηγορία:
Διεθνές Δίκαιο

20. Κυρώσεις σε βάρος κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για παραβίαση ανθρώπινων δικαιωμάτων (άρθρο 7 ΣΕΕ)

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1015732
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Σαχπεκίδου , Ευγενία Ρ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ευρωπαϊκό Δίκαιο