Το άτομο και το κράτος

Τιμητική Έκδοση uoadl:1002538 140 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθηκη Δημοσίου Δικαίου
Πρωτότυπος Τίτλος:
Το άτομο και το κράτος
Έτος έκδοσης:
1998
Bib number:
349278
Ταξιθετικός αριθμός:
34(082.2) ΔαγΠ α 2002