Τιμητικός τόμος για τα 150 χρόνια του Αρείου Πάγου (τ. 5)

Τιμητική Έκδοση uoadl:1009181 487 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Πρωτότυπος Τίτλος:
Τιμητικός τόμος για τα 150 χρόνια του Αρείου Πάγου (τ. 5)
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Γαλλικά
Γερμανικά
Αγγλικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Essays in honor of Areios Pagos 150th anniversary (vol. V)
Εκδότης:
Αντ. Ν. Σάκκουλας
Έτος έκδοσης:
2007
Τόπος έκδοσης:
Αθήνα
Αριθμός σελίδων:
506
ISBN:
978-960-15-1854-1
Bib number:
417061
Ταξιθετικός αριθμός:
34(082.2) ΑΠ τ 2007 1,2,3,4,5,6
Σημειώσεις:
Τόμος 5

Φίλτρο

 

1. Die verdrängung des ordentlichen verfahrens durch das verfahren der einstweiligen verfügung in der praxis des deutschen wettbewerbsprozesses

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1009405
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Ahrens , Hans-Jürgen
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ευρωπαϊκό Δίκαιο

2. Situación del derecho mercantil en México

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1009435
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Barrera Graf, Jorge
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εμπορικό Δίκαιο

3. The expanding role of judicial review in modern societies

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1009438
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Cappelletti , Mauro
Κύρια θεματική κατηγορία:
Διεθνές Δίκαιο

4. Zur theorie der privatrechtlichen organisation und ihrer anwendung im 19. jahrhundert

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1009439
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Coing , Helmut
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιδιωτικό δίκαιο

5. Ο εξαναγκασμός της αποδείξεως ως επακόλουθο του δικαιώματος αποδείξεως

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1009441
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Γέσιου-Φαλτσή, Πελαγία
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Πολιτική Δικονομία)

6. Das insiderhandeln in Mexiko

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1009445
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Frisch Philipp, Walter
Κύρια θεματική κατηγορία:
Διεθνές Δίκαιο

7. Das oberste gericht der ungarischen volksrepublik

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1009448
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Gaspardy, Laszlo
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ευρωπαϊκό Δίκαιο

8. Der anerkennungsrechtliche ordre public

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1009449
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Geimer , Reinhold
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δημόσιο Δίκαιο

9. Σκέψεις επί των κριτηρίων αποδείξεως της αιτιώδους συνάφειας

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1009451
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Καργάδος, Παναγιώτης Α.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Πολιτική Δικονομία)

10. Μερικά προβλήματα που αφορούν τις σχέσεις μεταξύ ασφαλιστή και πράκτορα του

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1009456
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Κιάντος, Βασίλειος Δ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ασφαλιστικό δίκαιο

11. Η ελευθερία του καταστατικού της ανώνυμης εταιρίας όσον αφορά τον καθορισμό θεμάτων για τα οποία απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία της γενικής συνέλευσης

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1009457
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Κιντής, Σταύρος Α.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εμπορικό Δίκαιο

12. Προς αποπροσωποίηση του έργου της πνευματικής ιδιοκτησίας

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1009458
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Κοτσίρης , Λάμπρος Ε.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Πνευματική ιδιοκτησία

13. Das urteil und seine wirkungen

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1009459
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Leipold , Dieter
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό δίκαιο

14. Ρύθμιση των σχέσεων των οροφοκτητών με απόφαση του δικαστηρίου κατά τον ΑΚ και το ν. 1562/85

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1009461
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Λιβάνης , Νικόλαος Ι.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εμπράγματο δίκαιο

15. Συγχώνευση τραπεζών με εξαγορά

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1009463
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Μηνούδης, Μιχαήλ Γ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τραπεζικό δίκαιο και δίκαιο Κεφαλαιαγοράς

16. Función de los tribunales españoles en el control de la constitucionalidad de las leyes

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1009464
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Miguel y Alonso , Carlos
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ευρωπαϊκό Δίκαιο

17. Der richter zwischen gesetz und wirklichkeit: Die reaktion des reichsgerichts auf den schock des ersten weltkriegs und der hyperinflation

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1009471
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Nörr, Knut Wolfgang
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιστορία του δικαίου

18. Vertragliche und deliktische schadenshaftung

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1009528
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Picker , Eduard
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό δίκαιο

19. Die westdeutsche AGB-Kontrollklage

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1009531
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Schmidt , Eike
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ευρωπαϊκό Δίκαιο

20. Η εναρμόνιση των νομοθεσιών περί σημάτων στα κράτη-μέλη των ευρωπαϊκών κοινοτήτων

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1009533
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Σινανιώτη - Μαρούδη, Αριστέα Κ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ευρωπαϊκό Δίκαιο