Τιμητικός τόμος για τα 150 χρόνια του Αρείου Πάγου (τ. 6)

Τιμητική Έκδοση uoadl:1009182 417 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Πρωτότυπος Τίτλος:
Τιμητικός τόμος για τα 150 χρόνια του Αρείου Πάγου (τ. 6)
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Γερμανικά
Γαλλικά
Αγγλικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Essays in honor of Areios Pagos 150th anniversary (vol. VΙ)
Εκδότης:
Αντ. Ν. Σάκκουλας
Έτος έκδοσης:
2007
Τόπος έκδοσης:
Αθήνα - Κομοτηνή
Αριθμός σελίδων:
568
ISBN:
978-960-15-1855-8
Bib number:
417061
Ταξιθετικός αριθμός:
34(082.2) ΑΠ τ 2007 1,2,3,4,5,6
Σημειώσεις:
Τόμος 6

Φίλτρο

 

1. Publicité et secret du délibéré dans la justice brésilienne

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1009545
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Barbosa Moreira, Carlos Jose
Κύρια θεματική κατηγορία:
Διεθνές Δίκαιο

2. Die stellung des richters und des staatsanwalts im Griechischen recht

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1009546
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Μπέης, Κωνσταντίνος Ε.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό δίκαιο

3. Zum verhältnis zwischen streitiger und freiwilliger gerichtsbarkeit

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1009548
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Brehm , Wolfgang
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό δίκαιο

4. L'organisation judiciaire en pologne

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1009549
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Broniewicz, Witold
Κύρια θεματική κατηγορία:
Διεθνές Δίκαιο

5. Οι δικηγορικές εταιρίες. Ελληνική και διεθνής διάσταση

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1009550
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Γιακουμής, Διονύσης Στ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εμπορικό Δίκαιο

6. Historia de una reforma procesal civil española

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1009551
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Fairen - Guillen, Victor
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό δίκαιο

7. The process: Object structure

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1009552
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Bidart, Adolfo Gelsi
Κύρια θεματική κατηγορία:
Μεθοδολογία του δικαίου

8. L' expérience uruguayenne en cassation civile

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1009554
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Greif, Jaime
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό δίκαιο

9. Zur duldung von eingriffen in die körperliche integrität im abstammungsprozess

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1009555
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Habscheid, Walther J.
Κουτσουράδης, Αχιλλέας Γ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ποινικό δίκαιο

10. Ο επιδιαιτητής κατά τον ΚΠολΔ

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1009556
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Καλαβρός, Κωνσταντίνος Φ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Πολιτική Δικονομία)

11. Έναρξη και λήξη των δικονομικών προθεσμιών αγωγής και προσφυγής κατά το ευρωπαϊκό κοινοτικό δίκαιο και τα δίκαια των κρατών μελών

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1009558
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Καλογερόπουλος , Ανδρέας
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ευρωπαϊκό Δίκαιο

12. Οι τροποποιήσεις του κώδικά πολιτικής δικονομίας με τους νόμους 2915/2001 και 3043/2002

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1009559
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Κλαμαρής, Νικόλαος K.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Πολιτική Δικονομία)

13. La función jurisdiccional

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1009561
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Montero Aroca, Juan
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό δίκαιο

14. Concepto de la casación

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1009563
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Morales Molina, Hernando
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό δίκαιο

15. Les faits et la preuve dans la cassation

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1009565
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Morello, Augusto Mario
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό δίκαιο

16. Reformvorschläge zur vermögensoffenbarung des vollstreckungsschuldners

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1009566
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Münzberg , Wolfrgang
Κύρια θεματική κατηγορία:
Οικονομικό Δίκαιο

17. Bemerkungen zu der internationalen rechtshilfe und der anerkennung und vollstreckung gerichtlicher entscheidungen im verhaltnis zwischen der bundesrepublik Deutschland und Griechenland

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1009568
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Nagel , Heinrich
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ευρωπαϊκό Δίκαιο

18. Defesa, contraditorio, igualdade e par condicio na otica do processo de estrutura cooperatoria

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1009571
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Pellegrini Grinover, Ada
Κύρια θεματική κατηγορία:
Συνταγματικό δίκαιο

19. La corte di cassazione nell'ordinamento costituzionale della repubblica italiana

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1009573
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Pizzorusso, Alessandro
Κύρια θεματική κατηγορία:
Συνταγματικό δίκαιο

20. Richterliche hinweispflichten im zivilprozess

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1009574
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Prütting, Hanns
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό δίκαιο