Γενέθλιον Απόστολου Σ. Γεωργιάδη (τ. 2)

Τιμητική Έκδοση uoadl:1010362 502 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Πρωτότυπος Τίτλος:
Γενέθλιον Απόστολου Σ. Γεωργιάδη (τ. 2)
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Essays in honour of Apostolos Georgiades
Τιμώμενο πρόσωπο ή συλλογικό όργανο:
Γεωργιάδης, Απόστολος Σ.
Εκδότης:
Αντ. Ν. Σάκκουλας
Επιμελητής:
Σταθόπουλος, Μιχάλης Π.
Μπέης, Κωνσταντίνος Ε.
Δωρής, Φίλιππος Ε.
Καράκωστας, Ιωάννης K.
Έτος έκδοσης:
2006
Τόπος έκδοσης:
Αθήνα - Κομοτηνή
Περιγραφή:

Πορταίτο

Αριθμός σελίδων:
2744
ISBN:
9601515682 [τ.2], 9601515666 [set]
Bib number:
15838213
Ταξιθετικός αριθμός:
34(082) ΓεωΑ γ 2006 2
Σημειώσεις:
Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές παραπομπές

Φίλτρο

 

21. Τα έγγραφα νομιμοποίησης στο ισχύον δίκαιο

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1006876
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Μάρκου, Ιωάννης Π.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εμπορικό Δίκαιο

22. Ο κανονισμός 1346/2000 περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας: Η πρώτη νομολογία

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1006878
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Μιχαλόπουλος, Γεώργιος Ν.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εμπορικό Δίκαιο

23. Η ευθύνη της μητρικής εταιρίας έναντι αντισυμβαλλόμενων της θυγατρικής της. Μια επισκόπηση με βάση τους λόγους ευθύνης

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1006880
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Μπακόπουλος, Κωστής Γ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εμπορικό Δίκαιο

24. Η ίαση ακυροτήτων των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης κατά το άρθρο 35α παρ. 2 ν. 2190/1920

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1006881
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Περάκης, Ευάγγελος Ε.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εμπορικό Δίκαιο

25. Ζητήματα ασφαλιστικής κάλυψης της αστικής ευθύνης για τη ρύπανση της θάλασσας από πετρέλαιο που διέρρευσε από πλοία

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1006882
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Ρόκας, Ιωάννης Κ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Περιβαλλοντικό δίκαιο

26. Η διεθνοποίηση του δικαίου της ανώνυμης εταιρίας

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1006886
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Ρόκας, Νικόλαος Κ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εμπορικό Δίκαιο

27. Η καθιέρωση ανωτάτου ορίου αποζημίωσης (άρθρο 2 παρ. 2 Α.Ν 173/1967) και το σύνταγμα

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1006887
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Τραυλός-Τζανετάτος, Δημήτρης Α.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εργατικό Δίκαιο

28. Η ευθύνη του κυρίου του πλοίου για τις απαιτήσεις από τον εφοπλισμό

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1006889
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Χαμηλοθώρης, Ιωάννης
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εμπορικό Δίκαιο

29. Η χρηματοδότηση των υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος από τη σκοπιά των κοινοτικών κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1006891
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Αθανασίου , Γαρυφαλιά, Ιω.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ευρωπαϊκό Δίκαιο

30. Η προστασία της "Δημόσιας ηθικής" στην ευρωπαϊκή κοινότητα

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1006893
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Γεωργιάδης , Νικόλαος Α.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ευρωπαϊκό Δίκαιο

31. Συγκριτικό δίκαιο και φιλοσοφικές προσεγγίσεις

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1006894
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Δεληγιάννη-Δημητράκου , Χριστίνα
Κύρια θεματική κατηγορία:
Συγκριτικό Δίκαιο

32. Από τον εσωτερικό στον κοινοτικό κανόνα ιδιωτικού διεθνούς δικαίου: Η κατανομή του ρυθμιστικού πεδίου

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1006896
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Καλαβρός , Γρηγόρης Ευάγγελος Φ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο

33. Η ιστορική-γενετική ερμηνεία στο ευρωπαϊκό δίκαιο

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1006897
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Λαζαράτος, Πάνος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ευρωπαϊκό Δίκαιο

35. Τα δικαιώματα των πιστωτών οφειλέτη σε διαδικασία αφερεγγυότητας, κατά τα δίκαια Ελλάδας, Γερμανίας και Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1006899
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Μουσταΐρα, Ελίνα Ν.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Διεθνές Δίκαιο

36. Τα θεμελιώδη δικαιώματα στο ευρωπαϊκό σύνταγμα

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1006900
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Παπαδημητρίου, Γεώργιος Δ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Συνταγματικό δίκαιο

37. Υφιστάμενα κωλύματα στο πρόσωπο του υιοθετούμενου κατά τον προσδιορισμό του εφαρμοστέου επί της σύστασης της υιοθεσίας δικαίου στις ελληνικές συγκρούσεις νόμων

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1006903
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Παπασιώπη-Πασιά, Ζωή
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο

39. Εξωγενείς σκοποί στην ανάθεση δημοσίων συμβάσεων κατά το κοινοτικό δίκαιο μετά την απόφαση "WEINSTROM" του ΔΕΚ και τις νέες οδηγίες για τις δημόσιες συμβάσεις

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1006907
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Τσεβάς , Αθανάσιος Δ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο

40. Το αναδυόμενο κοινωνικό πρόσωπο της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ: Εμπνευσμένη πολιτική επιλογή ή δικαιϊκή νομοτέλεια;

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1006911
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Χατζόπουλος, Βασίλης Γ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο