Η ενσωμάτωση της οδηγίας για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων δημόσιων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον (85/337/ΕΟΚ) στο ελληνικό δίκαιο

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1019754 153 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Η ενσωμάτωση της οδηγίας για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων δημόσιων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον (85/337/ΕΟΚ) στο ελληνικό δίκαιο
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Δημιουργός:
Ευστρατίου , Παύλος Μιχαήλ Ε.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Περιβαλλοντικό δίκαιο
Σελίδες (από-έως):
599-620
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.