Παράδοσις εγγράφου ή δι'εγγράφου εις το βυζαντινόν και το μεταβυζαντινόν δίκαιο (συνέχεια συζητήσεως παλαιού προβλήματος)

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1021114 261 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Παράδοσις εγγράφου ή δι'εγγράφου εις το βυζαντινόν και το μεταβυζαντινόν δίκαιο (συνέχεια συζητήσεως παλαιού προβλήματος)
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Δημιουργός:
Ζέπος, Παναγιώτης Ι.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βυζαντινό και Μεταβυζαντινό δίκαιο
Σελίδες (από-έως):
85-98
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.