Επιστημονικές δημοσιεύσεις, ερευνητικό και άλλο υλικό

Συλλογή uoadl:1081404 18317 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Επιστημονικές δημοσιεύσεις, ερευνητικό και άλλο υλικό
Περιγραφή:

Η συλλογή περιλαμβάνει κάθε είδος επιστημονικά παραχθέντος υλικού, το οποίο μπορεί να είναι αποτέλεσμα ερευνητικών δραστηριοτήτων των μελών, των μονάδων ή των υπηρεσιών της Ακαδημαϊκής Κοινότητας του ΕΚΠΑ.

Στο πλαίσιο αυτό, στη συλλογή εντάσσονται μεμονωμένες ή ομαδικές εργασίες μελών ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, ερευνητών ή διοικητικού προσωπικού του ΕΚΠΑ ανεξάρτητα αν έχουν προέλθει από προσωπικές ή ομαδικές ερευνητικές προσπάθειες ή από χρηματοδοτούμενα έργα.

Στη Συλλογή μπορούν να αναρτώνται δημοσιεύσεις ή άρθρα σε περιοδικά και συνέδρια, τεχνικές αναφορές, βιβλία ή κεφάλαια βιβλίων, προδημοσιεύσεις και επιστημονικά άρθρα εργασιών εν εξελίξει (pre-prints), καθώς και σύνολα από ερευνητικά δεδομένα.

Στη συλλογή ΔΕΝ περιλαμβάνονται Πτυχιακές και Διπλωματικές Εργασίες ή Διδακτορικές Διατριβές.

Κανόνες πρόσβασης:

Το υλικό της Συλλογής θεωρείται εν προοιμίου Ανοικτής Πρόσβασης (ισχύουν ωστόσο, ενδεχόμενοι περιορισμοί λόγω πνευματικών δικαιωμάτων για ήδη δημοσιευμένο υλικό σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή).