Πόρπη

Κόσμημα uoadl:112529 321 Αναγνώσεις

Αριθμός εισαγωγής:
1008
Ονομασία:
Πόρπη
Ημερομηνία καταγραφής:
19750101
Τρόπος προέλευσης:
Αγορά
Τιμή αγοράς:
4.000 δρχ.
Υλικό:
Άλλο
Μέταλλο
Περιγραφή:
Πόρπη μικρή συρματερή.

1


2