Τεπελίκι

Κόσμημα uoadl:112770 1056 Αναγνώσεις

Αριθμός εισαγωγής:
1049
Ονομασία:
Τεπελίκι
Ημερομηνία καταγραφής:
19790101
Τρόπος προέλευσης:
Αγορά
Τιμή αγοράς:
6.500 δρχ.
Υλικό:
Μέταλλο

1