Παπαδική

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:125117 948 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Παπαδική
Μελουργός:
Ιωάννης Κουκουζέλης, Ξένος Κορώνης, Κωνσταντίνος ο εξ Αγχιάλου, Κορνήλιος μοναχός, Γεώργιος Πλαγίτης, Χριστόφορος Μυστάκων, Μπαλάσης ιερεύς, Μανουήλ Αγαλλιανός, Νικηφόρος Ηθικός, Μανουήλ Χρυσάφης, Γρηγόριος Γλυκύς, Ανδρέας Σιγηρός, Ιωάννης Βατάτζης, Ξενοφών μοναχός, Δημήτριος Δοκειανός, Ιωάννης Κλαδάς, Θηβαίος, Θεοφύλακτος Αργυρόπουλος, Αγάθων Κορώνης, Ιωάννης Γλυκύς, Μιχαήλ Ανεώτης, Κλήμης Μυτιληναίος, Χρυσάφης ο νέος, Γεώργιος Ραιδεστηνός, Γερμανός Νέων Πατρών, Μανουήλ Γαζής, Λαλούτζος, Μελχισεδέκ Ραιδεστού, Μανουήλ ο Μέγας Ρήτωρ, Αθανάσιος πατριάρχης, Παγκράτιος μοναχός, Κωνσταντίνος Μαγουλάς, Μανουήλ Βλατηρός, Θεόδουλος μοναχός, Ιωάννης Τραπεζούντιος, Θύτης ιερεύς εξ Αθηνών, Ιωάννης Χρυσοβέργης, Γεράσιμος Χαλκεόπουλος, Παΐσιος μοναχός, Ιωάννης Πλουσιαδηνός, Άνθιμος ιερομόναχος, Γεράσιμος Αγιορείτης, Θεοφάνης Καρύκης, Ιωάννης Δαμασκηνός, Αρσένιος ο μικρός, Διονύσιος Ηρακλείας, Μάρκος Κορίνθου εκ των Ξανθοπούλων, Αθανάσιος ιερομόναχος, Δούκας Συρόπουλος, Κάλλιστος ιερομόναχος, Ιωακείμ Βιζύης, Αντώνιος ιερεύς και οικονόμος, Ναθαναήλ Νικαίας, Ιωάννης εξ Ιωαννίνων, Μάρκος Ευγενικός, Γεώργιος Σγουρόπουλος, Ιωάννης Ουρανιώτης, Μανουήλ Γούτας, Νικόλαος Ασάν, Θεόδωρος δομέστικος Καλλικρατείας, Ιωάννης Σγουρόπουλος, Ιωάννης Λάσκαρης ο Πηγονίτης, Μανουήλ Αργυρόπουλος, Δαμιανός Βατοπεδινός, Φωκάς δομέστικος, Μανουήλ Κορώνης, Γεώργιος Πανάρετος, Ιερεμίας Χαλκηδόνος, Δημήτριος Ραιδεστηνός, Γεώργιος Αργυρόπουλος, Λογγίνος μοναχός, Ιωάσαφ ο Νέος Κουκουζέλης, Γαβριήλ εξ Αγχιάλου, Φωκάς λαμπαδάριος, Θεόδωρος Γλαβάς, Γεώργιος Πράσινος, Γρηγόριος Μπούνης ο Αλυάτης, Χουρμούζιος ιερεύς, Πέτρος Μπερεκέτης, Δανιήλ πρωτοψάλτης, Δημήτριος δομέστικος, Παναγιώτης Χαλάτζογλου, Μελέτιος Σιναΐτης ο παλαιός, Γιωβάσκος Βλάχος
Αιώνας:
ΙΗ΄ (τέλη)
Ύλη:
Χαρτί
Διαστάσεις:
22,6 x 17 / 14 x 11,3
Αριθμός φύλλων:
781 Ακέφαλος - κολοβός
Σημειογραφία:
Μέση πλήρης
Κωδικολογικά στοιχεία:
Ο ογκωδέστατος αυτός κώδικας, ακέφαλος και κολοβός, διατηρείται σε μέτρια κατάσταση. Σε κάποια φύλλα κηλίδες υγρασίας, οι ώες μαυρισμένες. Στάχωση από ξύλινες πινακίδες επικαλυμμένες με καστανόχροο δέρμα, ιδιαιτέρως φθαρμένο στη ράχη. Το οπισθόφυλλο εξέπεσε και αντεκατεστάθη από τμήμα χαρτονίου επικολλημένο στη ράχη. Στο εμπροσθόφυλλο διακρίνεται αμυδρώς διακόσμηση. Ίχνη δύο κλείστρων. Το άνω κεφαλάρι κατεστραμμένο, σώζεται το κάτω από κυανή, κόκκινη και ερυθρά κλωστή. Στο εσωτερικό του εμπροσθοφύλλου επικολλημένο φύλλο οθωμανικής μαρμαρόκολλας. Μεταξύ των φφ. 48-49, 301-302, 487-488, 492-493, 494-495 και 627-628 από ένα φύλλο κομμένο και μεταξύ των φφ. 486 - 487 δύο. Το φ. 392 άγραφο.
Αριθμός τεκμηρίου:
45 / 195

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97


98


99


100


101


102


103


104


105


106


107


108


109


110


111


112


113


114


115


116


117


118


119


120


121


122


123


124


125


126


127


128


129


130


131


132


133


134


135


136


137


138


139


140


141


142


143


144


145


146


147


148


149


150


151


152


153


154


155


156


157


158


159


160


161


162


163


164


165


166


167


168


169


170


171


172


173


174


175


176


177


178


179


180


181


182


183


184


185


186


187


188


189


190


191


192


193


194


195


196


197


198


199


200


201


202


203


204


205


206


207


208


209


210


211


212


213


214


215


216


217


218


219


220


221


222


223


224


225


226


227


228


229


230


231


232


233


234


235


236


237


238


239


240


241


242


243


244


245


246


247


248


249


250


251


252


253


254


255


256


257


258


259


260


261


262


263


264


265


266


267


268


269


270


271


272


273


274


275


276


277


278


279


280


281


282


283


284


285


286


287


288


289


290


291


292


293


294


295


296


297


298


299


300


301


302


303


304


305


306


307


308


309


310


311


312


313


314


315


316


317


318


319


320


321


322


323


324


325


326


327


328


329


330


331


332


333


334


335


336


337


338


339


340


341


342


343


344


345


346


347


348


349


350


351


352


353


354


355


356


357


358


359


360


361


362


363


364


365


366


367


368


369


370


371


372


373


374


375


376


377


378


379


380


381


382


383


384


385


386


387


388


389


390


391


392


393


394


395


396


397


398


399


400


401


402


403


404


405


406


407


408


409


410


411


412


413


414


415


416


417


418


419


420


421


422


423


424


425


426


427


428


429


430


431


432


433


434


435


436


437


438


439


440


441


442


443


444


445


446


447


448


449


450


451


452


453


454


455


456


457


458


459


460


461


462


463


464


465


466


467


468


469


470


471


472


473


474


475


476


477


478


479


480


481


482


483


484


485


486


487


488


489


490


491


492


493


494


495


496


497


498


499


500


501


502


503


504


505


506


507


508


509


510


511


512


513


514


515


516


517


518


519


520


521


522


523


524


525


526


527


528


529


530


531


532


533


534


535


536


537


538


539


540


541


542


543


544


545


546


547


548


549


550


551


552


553


554


555


556


557


558


559


560


561


562


563


564


565


566


567


568


569


570


571


572


573


574


575


576


577


578


579


580


581


582


583


584


585


586


587


588


589


590


591


592


593


594


595


596


597


598


599


600


601


602


603


604


605


606


607


608


609


610


611


612


613


614


615


616


617


618


619


620


621


622


623


624


625


626


627


628


629


630


631


632


633


634


635


636


637


638


639


640


641


642


643


644


645


646


647


648


649


650


651


652


653


654


655


656


657


658


659


660


661


662


663


664


665


666


667


668


669


670


671


672


673


674


675


676


677


678


679


680


681


682


683


684


685


686


687


688


689


690


691


692


693


694


695


696


697


698


699


700


701


702


703


704


705


706


707


708


709


710


711


712


713


714


715


716


717


718


719


720


721


722


723


724


725


726


727


728


729


730


731


732


733


734


735


736


737


738


739


740


741


742


743


744


745


746


747


748


749


750


751


752


753


754


755


756


757


758


759


760


761


762


763


764


765


766


767


768


769


770


771


772


773


774


775


776


777


778


779


780


781


782


783