Αναστασιμάταριο (Χρυσάφη του νέου)

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:125121 536 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Αναστασιμάταριο (Χρυσάφη του νέου)
Μελουργός:
Χρυσάφης ο νέος
Αιώνας:
ΙΗ΄
Ύλη:
Χαρτί
Διαστάσεις:
16,5 Χ 11 / 12 χ 6,5
Αριθμός φύλλων:
120 Ακέφαλος - κολοβός
Σημειογραφία:
Μέση πλήρης
Κωδικολογικά στοιχεία:
Ο κώδικας διατηρείται σε κακή κατάσταση. Ακέφαλος και κολοβός. Σε πολλά φύλλα απλωμένες κηλίδες υγρασίας, οι ώες μαυρισμένες. Αστάχωτος. Φυλάσσεται σε λυτό φάκελο, σε πράσινο χρώμα με στάμπα μορφής δέρματος κροκοδείλου.
Σημειώσεις:
Στην κάτω ώα των φφ. 2β - 3α περιέχεται το ακόλουθο σημείωμα: Τω ελλογίμω φίλω κ. Κ. Ψάχω / καθηγητή της Βυζαντινής Μουσικής / εν τω Ωδείω Αθηνών. Ο φίλος /// / 16η Ιανουαρίου 1912.
Αριθμός τεκμηρίου:
49 / 210

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97


98


99


100


101


102


103


104


105


106


107


108


109


110


111


112


113


114


115


116


117


118


119


120


121


122


123