Ειρμολόγιο Πέτρου Πελοποννησίου

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:125151 572 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Ειρμολόγιο Πέτρου Πελοποννησίου
Κωδικογράφος:
Χρύσανθος εκ Μαδύτου
Chrysanthos from Madytos
Chrysanthos de Madytos
Μελουργός:
Πέτρος Πελοποννήσιος
Αιώνας:
ΙΘ΄
Έτος:
1811
Ύλη:
Χαρτί
Διαστάσεις:
17 x 11,5 / 13,9 x 7,7
Αριθμός φύλλων:
A΄ - Γ΄ + 1 - 128 + α΄ + γ΄
Σημειογραφία:
Εξηγητική (προ της Νέας Μεθόδου)
Κωδικολογικά στοιχεία:
Ο κώδικας διατηρείται σε καλή κατάσταση. Στις ώες των φύλλων κηλίδες υγρασίας. Στάχωση από πινακίδες χαρτονίου επικαλυμμένες με μαύρο δέρμα, φθαρμένο στο κάτω κεφαλάρι και στις γωνίες. Εξωτερικώς των πινακίδων περιμετρικά μία ταινία σχηματιζομένη από επαναλαμβανόμενο τύπο σφραγίδας φυτικού σχεδίου. Στις τέσσερεις εσωτερικές γωνίες του πλ��ισίου σφραγίδες ανθέων και στο κέντρο στρογγυλή φυτόσχημη σφραγίδα. Στη ράχη διακρίνονται τα νεύρα. Τα πλευρικά πάχη βαμμένα ερυθρά. Εσωτερικώς των πινακίδων επικολλημένα φύλλα χάρτου. Στο φ. 13 ελλείπει το ποιητικό κείμενο.
Αριθμός τεκμηρίου:
81 / 229

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97


98


99


100


101


102


103


104


105


106


107


108


109


110


111


112


113


114


115


116


117


118


119


120


121


122


123


124


125


126


127


128


129


130


131