Δοξαστάριο Πέτρου Πελοποννησίου - Ιακώβου πρωτοψάλτου

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:125152 748 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Δοξαστάριο Πέτρου Πελοποννησίου - Ιακώβου πρωτοψάλτου
Υπότιτλος:
Εξήγηση Χρυσάνθου
Κωδικογράφος:
Χρύσανθος εκ Μαδύτου
Chrysanthos from Madytos
Chrysanthos de Madytos
Μελουργός:
Ιάκωβος πρωτοψάλτης, Πέτρος Πελοποννήσιος, Χρύσανθος εκ Μαδύτου, Δανιήλ πρωτοψάλτης, Γρηγόριος πρωτοψάλτης, Χουρμούζιος Χαρτοφύλαξ, Μανουήλ Χρυσάφης
Αιώνας:
ΙΘ΄
Έτος:
1812
Ύλη:
Χαρτί
Διαστάσεις:
17 x 12,1 / 12,7 x 8,1
Αριθμός φύλλων:
Α΄ + 1 - 332
Σημειογραφία:
Εξηγητική (προ της Νέας Μεθόδου)
Κωδικολογικά στοιχεία:
Κατάσταση του κώδικος καλή. Στις ώες των φύλλων κηλίδες υγρασίας. Στάχωση από πινακίδες χαρτονίου επικαλυμμένες με καστανό δέρμα, φθαρμένο στα κεφαλάρια. Εξωτερικώς των δύο πινακίδων δύο εγχάρακτες γραμμές δημιουργούν ομόκεντρα πλαίσια. Στη ράχη εκατέρωθεν των νεύρων εγχάρακτες γραμμές και έντυπες σφραγίδες ανθέων με χρυσοτυπία. Στο εσωτερικό των σταχωμάτων επικολλημένα φύλλα διακοσμητικού χάρτου. Τετράδια 42 αριθμημένα από τον γραφέα με ερυθρά και μαύρη μελάνη στο κέντρο της κάτω ώας του πρώτου φύλλου κάθε τετραδίου ως εξής: Στα φφ. 1 - 192 αριθμούνται 25 τετράδια (α΄ - ε΄, στ΄, ζ΄ - ω΄). Το τετράδιο α΄ δίφυλλο και το τετράδιο υ΄ επτάφυλλο. Στα φφ. 193 - 304 αριθμούνται τα τετράδια α΄ -ιε΄ . Δεν αριθμείται το τετράδιο ιδ΄. Μεταξύ των φφ. 153 - 154 ένα φύλλο κομμένο. Το φ. 319 εμβόλιμο.
Αριθμός τεκμηρίου:
82 / 230

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97


98


99


100


101


102


103


104


105


106


107


108


109


110


111


112


113


114


115


116


117


118


119


120


121


122


123


124


125


126


127


128


129


130


131


132


133


134


135


136


137


138


139


140


141


142


143


144


145


146


147


148


149


150


151


152


153


154


155


156


157


158


159


160


161


162


163


164


165


166


167


168


169


170


171


172


173


174


175


176


177


178


179


180


181


182


183


184


185


186


187


188


189


190


191


192


193


194


195


196


197


198


199


200


201


202


203


204


205


206


207


208


209


210


211


212


213


214


215


216


217


218


219


220


221


222


223


224


225


226


227


228


229


230


231


232


233


234


235


236


237


238


239


240


241


242


243


244


245


246


247


248


249


250


251


252


253


254


255


256


257


258


259


260


261


262


263


264


265


266


267


268


269


270


271


272


273


274


275


276


277


278


279


280


281


282


283


284


285


286


287


288


289


290


291


292


293


294


295


296


297


298


299


300


301


302


303


304


305


306


307


308


309


310


311


312


313


314


315


316


317


318


319


320


321


322


323


324


325


326


327


328


329


330


331


332


333


334