Ανίχνευση πρωτεωμικών δεικτών πρώιμης διάγνωσης προεκλαμψίας και IUGR

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1305698 154 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας Υγείας - Μητέρας - Παιδιού
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-03-27
Έτος εκπόνησης:
2014
Συγγραφέας:
Μπαγιώκος Βασίλειος
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Α.Καλπίνη Μαύρου, Α. Αντσακλής, Ν. Παπαντωνίου
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ανίχνευση πρωτεωμικών δεικτών πρώιμης διάγνωσης προεκλαμψίας και IUGR
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Detection of proteomic biomarkers of early diagnosis of preeclampsia and IUGR
Περίληψη:
Η προεκλαμψία (ΠΕ) είναι πολυπαραγοντική και πολυσυστηματική επιπλοκή της
κύησης, αγνώστου προς το παρόν αιτιολογίας, που εμφανίζεται σε ποσοστό 3-5% των
εγκύων και αφορά τη μητέρα και το έμβρυο. Παγκοσμίως, αποτελεί την 2η κυριότερη
αιτία μητρικού θανάτου στην εγκυμοσύνη (18%) και ευθύνεται για περίπου 7-9% της
νεογνικής νοσηρότητας και θνητότητας.
Η διάγνωση της ΠΕ στηρίζεται στην ύπαρξη τουλάχιστον δύο από την κλασσική
τριάδα συμπτωμάτων, που είναι υπέρταση, πρωτεϊνουρία και οίδημα. Έως την
χρονική στιγμή της εκδήλωσης της διαταραχής κλινικά, ένας μεγάλος αριθμός από
βιοχημικές αλλαγές έχουν ήδη συμβεί στις προεκλαμπτικές εγκύους και εκφράζει τα
παθογενετικά γεγονότα που σχετίζονται με την εμφάνιση της επιπλοκής. Έχουν
μελετηθεί συνδυασμοί υπερηχογραφικών και βιοχημικών δεικτών που οδήγησαν σε
αύξηση της ευαισθησίας και της ειδικότητας πρώιμης ανίχνευσης της ΠΕ σε σχέση
με μεμονωμένους δείκτες, αναζητούνται όμως ισχυροί, υψηλής ευαισθησίας, δείκτες
πληθυσμιακού ελέγχου.
Η πρωτεωμική ανάλυση χρησιμοποιείται σήμερα όλο και περισσότερο για τη
διερεύνηση του παθογενετικού μηχανισμού που ευθύνεται για διάφορα νοσήματα. Η
πρωτεωμική επιτρέπει την ποιοτική και ποσοτική σύγκριση των πρωτεωμάτων ενός
βιολογικού υλικού, του συνόλου δηλαδή των πρωτεϊνών ενός οργανισμού, κάτω από
διαφορετικές συνθήκες, με σκοπό τη διερεύνηση βιολογικών διεργασιών. Έχει τη
δυνατότητα να μελετά μαζικά και ταυτόχρονα ένα τεράστιο αριθμό πρωτεϊνών όσον
αφορά τη δομή τους, μετά-μεταφραστικές αλλαγές τους, αλληλεπιδράσεις με άλλα
βιολογικά μόρια και μεταβολές σε επίπεδο έκφρασης σε παθολογικές καταστάσεις.
Σκοπός της μελέτης είναι η χρησιμοποίηση μεθόδων πρωτεωμικής για την
ταυτοποίηση στο περιφερικό αίμα εγκύων, το 1ο τρίμηνο της κύησης, πιθανών
βιολογικών δεικτών πρώιμης ανίχνευσης κυήσεων υψηλού κινδύνου για την εμφάνιση
ΠΕ.
Λέξεις-κλειδιά:
Προεκλαμψία, Yπολειπόμενη ανάπτυξη εμβρύου, Πρωτεωμική, Πρώιμη ανίχνευση προεκλαμψίας, Βιολογικοί δείκτες
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
266
Αριθμός σελίδων:
135

document.pdf
2 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο.