Ανίχνευση υπομικροσκοπικών χρωμοσωμικών διαταραχών σε ασθενείς με νοητική υστέρηση αγνώστου αιτιολογίας με τη μέθοδο των μικροσυστοιχιών γενωμικού συγκριτικού υβριδισμού (array-CGH)

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1305706 154 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας Υγείας - Μητέρας - Παιδιού
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-11-20
Έτος εκπόνησης:
2014
Συγγραφέας:
Γιαννίκου Κρινιώ
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Εμμανουήλ Καναβάκης, Σοφία Κίτσιου-Τζέλη, Μαρία Τζέτη
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ανίχνευση υπομικροσκοπικών χρωμοσωμικών διαταραχών σε ασθενείς με νοητική υστέρηση αγνώστου αιτιολογίας με τη μέθοδο των μικροσυστοιχιών γενωμικού συγκριτικού υβριδισμού (array-CGH)
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Detection of submicroscopic chromosomal rearrangements in patients with intellectual disability of unknown etiology with the method of microarray comparative genomic hybridization (array-CGH)
Περίληψη:
Η Νοητική Υστέρηση (ΝΥ) διακρίνεται από μεγάλη κλινική και γενετική ετερογένεια
που καθιστά δύσκολη τη γενετική εκτίμηση και διάγνωση. Μέχρι σήμερα, λίγες
περιπτώσεις διαλευκάνονται με τις συμβατικές κυτταρογενετικές και μοριακές
τεχνικές. Η παρούσα μελέτη επικεντρώνεται στην εφαρμογή -για πρώτη φορά στην
Ελλάδα- των μικροσυστοιχιών array-CGH για τη διερεύνηση του γενετικού υποβάθρου
της ΝΥ αγνώστου αιτιολογίας προκειμένου να εντοπιστούν κλινικά σημαντικές
ποικιλομορφίες αριθμού αντιγράφου (CNVs) και νέα παθολογικά γονίδια.
Μελετήθηκαν 235 ασθενείς με ποικίλου βαθμού ΝΥ αγνώστου αιτιολογίας με αρνητικό
αποτέλεσμα από άλλες γενετικές εξετάσεις (όπως συμβατικός καρυότυπος, Χ-Fra,
PWS/AS, RETT,κα).Χρησιμοποιήθηκαν μικροσυστοιχίες ολιγονουκλεοτιδίων υψηλής
διακριτικής ευκρίνειας 4x180K and 1x244K της εταιρίας Agilent (μέση ευκρίνεια
13Kb). Ανιχνεύθηκαν 128 παθολογικά CNVs μικροελλειμμάτων και μικροδιπλασιασμών
(μεγέθους από 0.015 έως 18.4Mb ) σε 89/235 (~38%) ασθενείς που εξηγούσαν
μερικώς ή ολικώς το φαινότυπο. 52/128 CNVs ήταν de novo και 15/128 ήταν
γονεϊκής προέλευσης (ένα μωσαϊκό) σε γνωστούς και νέους υποψήφιους γενετικούς
τόπους (όπως 1q44, 2q14.2, 3p25.3, 7p23.2, 7q11.23, 8q24.3, 10q26.3, 22q11.21,
Xp22.31). Τα παθολογικά ευρήματα περιλαμβάνουν αναδιατάξεις, ορισμένες από τις
οποίες αναφέρονται στις βάσεις δεδομένων DECIPHER και ISCA ή/και σχετίζονται με
άτυπες περιπτώσεις γνωστών συνδρόμων. Οι μικροσυστοιχίες array-CGH
αποδεικνύονται αξιόπιστο και έγκυρο εργαλείο πρώτης γραμμής για ακριβέστερη
διάγνωση, καλύτερη συσχέτιση γονοτύπου-φαινοτύπου και ολοκληρωμένη γενετική
συμβουλευτική.
Λέξεις-κλειδιά:
Μικροσυστοιχίες συγκριτικού γενωμικού υβριδισμού, Νοητική υστέρηση, Ποικιλομορφίες αριθμού αντιγράφων, Μικροελλείμματα/μικροδιπλασιασμοί, Μοριακός καρυότυπος
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
3-4
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
320
Αριθμός σελίδων:
190

document.pdf
4 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο.