Αξιολόγηση νεότερων βιοχημικών δεικτών σε παιδιά με καρκίνο και εμπύρετη ουδετεροπενία

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1305788 93 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας Υγείας - Μητέρας - Παιδιού
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-06-19
Έτος εκπόνησης:
2013
Συγγραφέας:
Ορφανάκου Αρχοντούλα
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Παπαευαγγέλου Β., Κωνσταντόπουλος Α., Καττάμης Α.
Πρωτότυπος Τίτλος:
Αξιολόγηση νεότερων βιοχημικών δεικτών σε παιδιά με καρκίνο και εμπύρετη ουδετεροπενία
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Περίληψη:
Σκοπός: στα παιδιά με καρκίνο η εμπύρετη ουδετεροπενία απαιτεί άμεση
αντιμετώπιση. Η διάκριση της βαρύτητας της λοίμωξης μπορεί να γίνει με τη
μέτρηση βιοχημικών δεικτών προγνωστικής αξίας.Μεθοδολογία: στη μελέτη
συμπεριλήφθηκαν 17 παιδιά με εμπύρετη ουδετεροπενία (20 επεισόδια)και 20 υγιή
παιδιά με πυρετό. Μετρήθηκαν οι δείκτες CRP, PCT, MIF, NGAL κατά την έναρξη του
πυρετού και 2 24ωρα μετά. Οι ασθενείς χωρίστηκαν σε 2 ομάδες βάσει διάγνωσης
πυρετού: σοβαρή διεισδυτική νόσος ή εστιακή λοίμωξη και ιογενής λοίμωξη ή FUO,
ενώ οι μάρτυρες σε 3 ομάδες: σοβαρή διεισδυτική νόσος, εστιακή λοίμωξη και
ιογενής λοίμωξη ή FUO.Αποτελέσματα: η PCT είναι στατιστικά υψηλότερη στους
ογκολογικούς ασθενείς με σοβαρή διεισδυτική νόσο τόσο κατά την έναρξη του
πυρετού όσο και 2 24ωρα μετά. Ο MIF κατά την έναρξη και ο NGAL στο 2ο 24ωρο
είναι στατιστικά υψηλότεροι σε αυτούς τους ασθενείς. Συμπέρασμα: η PCT είναι
δείκτης με προγνωστική αξία στη διάκριση της βαρύτητας της λοίμωξης, αλλά και
οι MIF, NGAL είναι υποσχόμενοι.
Λέξεις-κλειδιά:
πυρετός, ουδετεροπενία, καρκίνος, δείκτες, προκαλσιτονίνη
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
139
Αριθμός σελίδων:
101

document.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.