Αξιολόγηση της επίδρασης ανοσοτροποποιητικής θεραπείας σε πειραματικό μοντέλο φλεγμονής κατά τη διάρκεια της κύησης

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1305798 103 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας Υγείας - Μητέρας - Παιδιού
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-04-04
Έτος εκπόνησης:
2014
Συγγραφέας:
Πολύζου Ηλέκτρα
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Καθηγητής Κασσάνος Δημήτριος
Πρωτότυπος Τίτλος:
Αξιολόγηση της επίδρασης ανοσοτροποποιητικής θεραπείας σε πειραματικό μοντέλο φλεγμονής κατά τη διάρκεια της κύησης
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Περίληψη:
Οι γνώσεις μας για τη συμμετοχή της αγγγειοποιητίνης-2 (Ang-2) στη φλεγμονώδη
διεργασία καθώς και για τη σημασία των βακτηριακών ενδοτοξινών (LPS) στην
επαγωγή πρόωρου τοκετού οδήγησαν στη διερεύνηση της αλληλεπίδρασης της Ang-2 με
την LPS στην παθογένεια του πρόωρου τοκετού. Σε ένα πρώτο στάδιο, μετρήθηκε η
Ang-2 στο τέλος του πρώτου τριμήνου της κύησης σε: i) 40 γυναίκες που γέννησαν
πρόωρα, ii) 88 γυναίκες που γέννησαν τελειόμηνες και ήταν συνταιριασμένες ως
προς την ηλικία και τον αριθμό τοκετών, και iii) 20 γυναίκες μη γυναίκες. Η
Ang-2 βρέθηκε αυξημένη στις έγκυες σε σχέση με τις μη έγκυες γυναίκες. Το
χρονικό διάστημα έως τον τοκετό ήταν μικρότερο για τις γυναίκες στις οποίες τα
επίπεδα της Ang-2 ήταν μεγαλύτερα από 4ng/ml (σχετικός κίνδυνος για τοκετό πριν
την 34η εβδομάδα; p: 0,040). Προκειμένου να διερευνηθεί περαιτέρω ο ρόλος της
Ang-2 στον πρόωρο τοκετό χρησιμοποιήθηκε ένα πειραματικό μοντέλο πρόωρου
τοκετού στο οποίο ο πρόωρος τοκετός προκαλούνταν από την έγχυση LPS.
Ειδικότερα, χορηγούνταν Ang-2 ενδοπεριτοναϊκά πριν από την χορήγηση LPS τη 14η
ημέρα της κύησης των επίμυων. Όταν η Ang-2 χορηγούνταν μετά τη χορήγηση της LPS
τότε όλοι οι επίμυες γεννούσαν τελειόμηνα. Όταν, όμως, η χορήγηση της Ang-2
πραγματοποιούνταν πριν την χορήγηση της LPS τότε το χρονικό διάστημα έως τον
τοκετό ελαττωνόταν σημαντικά. Μετά από θυσίες των επίμυων διαπιστώθηκε ότι αυτή
η δράση της Ang-2 συνοδευόταν από ελάττωση της διείσδυσης του Evans Blue στα
έμβρυα και από αύξηση στους ιστούς της μητέρας. Παράλληλα, η συγκέντρωση του
παράγοντα νέκρωσης όγκων-α στην κυκλοφορία της μητέρας, τους εμβρυϊκούς ιστούς
και τους πλακούντες ήταν σημαντικά ελαττωμένος. Τα αποτελέσματα αυτά
υποδεικνύουν ότι η Ang-2 επιταχύνει τα φαινόμενα πρόωρου τοκετού που επάγονται
από την LPS. Το εύρημα αυτό σχετίζεται με ελαττωμένη διάχυση από τον πλακούντα
και αιμάτωση του εμβρύου.
Λέξεις-κλειδιά:
Αγγειοποιητίνη-2, Πρόωρος τοκετός, Ενδοτοξίνη, Επίμυες, TNFα
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
219
Αριθμός σελίδων:
113