Εφαρμογές του Gefitinib και συμπλόκων μικροεγκλεισμού Gefitinib- κυκλοδεξτρινών? Φυσικοχημικές ιδιότητες των φαρμάκων και μελέτη της δράσης τους σε κυτταρικές σειρές συμπαγών όγκων της παιδικής ηλικίας

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1306317 128 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας Υγείας - Μητέρας - Παιδιού
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-05-16
Έτος εκπόνησης:
2016
Συγγραφέας:
Χατζηαγαπίου Κυριακή
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Βασιλική Γέμου - Engesaeth Καθηγήτρια Παιδιατρικής
Πρωτότυπος Τίτλος:
Εφαρμογές του Gefitinib και συμπλόκων μικροεγκλεισμού Gefitinib- κυκλοδεξτρινών? Φυσικοχημικές ιδιότητες των φαρμάκων και μελέτη της δράσης τους σε κυτταρικές σειρές συμπαγών όγκων της παιδικής ηλικίας
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Λέξεις-κλειδιά:
Αναστολείς τυροσινικής κινάσης , Νευροβλάστωμα, Γλοιοβλάστωμα, Κυκλοδεξτρίνες, EGFR
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
xxxiii-lxxi
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
467
Αριθμός σελίδων:
lxxi, 475

document.pdf
16 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο.