Συσχέτιση των ενδογενών ορμονών του φύλου με την καταθλιπτική συμπτωματολογία των γυναικών σε εμμηνόπαυση.

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308273 124 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας Υγείας - Μητέρας - Παιδιού
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-12-18
Έτος εκπόνησης:
2014
Συγγραφέας:
Μπούζιου Γεωργία
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Ειρήνη Λαμπρινουδάκη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Κωνσταντίνος Πανουλής Επίκουρος Καθηγητής, Λέων Αραβαντινός Επίκουρος Καθηγητής.
Πρωτότυπος Τίτλος:
Συσχέτιση των ενδογενών ορμονών του φύλου με την καταθλιπτική συμπτωματολογία των γυναικών σε εμμηνόπαυση.
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Correlation of endogenous sex hormones with depressive symptomatology of women in menopause.
Περίληψη:
Διερευνάται η πιθανή επίδραση των ορμονών του φύλου στην καταθλιπτική
συμπτωματολογία των Ελληνίδων εμμηνοπαυσιακών γυναικών. Το υλικό της μελέτης
αποτέλεσαν 207 μετεμμηνoπαυσιακέςγυναίκες, από τις οποίες οι 48 λάμβαναν Ο.Θ.
και οι 159 όχι. Έγινε προσδιορισμός των ενδογενών ορμονών του φύλου. Η παρουσία
και σοβαρότητα των ψυχολογικών και καταθλιπτικών συμπτωμάτων εκτιμήθηκαν με τις
κλίμακες Zung, γενικής ψυχοπαθολογίας SCL-90-R, εμμηνοπαυσιακών συμπτωμάτων του
Greene, και ποιότητας ζωής του Utian.
Τα αποτελέσματα της ανάλυσης γραμμικής παλινδρόμησης έδειξαν ότι τα επίπεδα της
FSH εμφανίζουν αρνητική συσχέτιση με τη βαθμολογία της διάστασης
ψυχαναγκαστικών/καταναγκαστικών συμπτωμάτων ενώ ο δείκτης ελεύθερων οιστρογόνων
και η ένταση των αγγειοκινητικών συμπτωμάτων επιδρούν θετικά στη βαθμολογία της
διάστασης κατάθλιψης. Τα επίπεδα του δείκτη ελεύθερων ανδρογόνων επιδρούν
θετικά στη βαθμολογία των διαστάσεων άγχους, θυμού/επιθετικότητας και
ψυχωτισμού. Η αναλογία Ε2/Τ επιδρά θετικά στην ποιότητα ζωής σε σχέση με την
απασχόληση και τη συναισθηματική ζωή, με τη δε τελευταία να εμφανίζει αρνητική
συσχέτιση με τη βαθμολογία στην κλίμακα Greene.Tα εμμηνοπαυσιακά συμπτώματα και
οι συγχυτικοί παράγοντες, πλην της άσκησης, επιδρούν αρνητικά στην ποιότητα
ζωής.
Συμπεραίνοντας, αυξημένος ανδρογονισμός και αγγειοκινητικά συμπτώματα
σχετίζονται με αυξημένη συχνότητα ψυχολογικών και καταθλιπτικών συμπτωμάτων
στις μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες. Τα επίπεδα της οιστραδιόλης ορού είναι
σημαντικοί ορμονικοί προγνωστικοί δείκτες της ποιότητας ζωής σε σχέση με την
υγεία και τη σεξουαλική ζωή. Εκτός από τις απόλυτες συγκεντρώσεις των ορμονών,
η αναλογία Ε2/Τ επηρεάζει ανεξάρτητα τα αποτελέσματα της ποιότητας ζωής,
υποδεικνύοντας τη σημασία της περιφερικής παραγωγής οιστρογόνων μετά τη γήρανση
των ωοθηκών.
Λέξεις-κλειδιά:
Εμμηνόπαυση, Κατάθλιψη, Ενδογενείς ορμόνες του φύλου, Ποιότητα ζωής, Ορμονική θεραπεία
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
468
Αριθμός σελίδων:
229

document.pdf
5 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.