Συσχέτιση των ορμονών του φύλου με αγγειακούς δείκτες πρώιμης αθηρωμάτωσης σε υγιείς μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308287 105 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας Υγείας - Μητέρας - Παιδιού
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-06-17
Έτος εκπόνησης:
2014
Συγγραφέας:
Γεωργιόπουλος Γεώργιος
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Ζακόπουλος Ν., Λαμπρινούδη Ε.,Πανουλής Κ.
Πρωτότυπος Τίτλος:
Συσχέτιση των ορμονών του φύλου με αγγειακούς δείκτες πρώιμης αθηρωμάτωσης σε υγιείς μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Αssociation of sex hormones with vascular markers of subclinical atherosclerosis in apparently healthy postmenopausal women
Περίληψη:
Υπάρχουσα γνώση: H εμμηνοπαυσιακή μετάβαση συνδέεται με επιταχυνόμενη
αθηρωματική νόσο. Επιδιώξαμε να μελετήσουμε για πρώτη φορά τη συσχέτιση μεταξύ
του συνόλου των ενδογενών ορμονών του φύλου και πολλαπλών τελικών
σημείων(endpoints) υποκλινικής αθηρωμάτωσης σε σχετικό ελληνικό πληθυσμό.
Μέθοδοι: 411 υγιείς μεταεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με παράγοντες κινδύνου
υποβλήθηκαν διαδοχικά σε βιοχημικές, ορμονολογικές και αγγειολογικές εξετάσεις
ενώ πραγματοποιήθηκαν και ετήσιοι επανελέγχοι σε 158 γυναίκες.
Αποτελέσματα: Ο δείκτης ελεύθερων ανδρογόνων(ΔΕΑ) αποτελούσε ανεξάρτητο
προγνωστικό παράγοντα για τους περισσότερους λειτουργικούς δείκτες υποκλινικής
αθηρωματικής νόσου και προσέφερε επαυξητική(incremental) πληροφορία σε σχέση με
κλασσικούς παράγοντες κινδύνου ή τον υπολογιζόμενο καρδιαγγειακό κίνδυνο(ΚΚ)
για την παρουσία αρτηριοσκλήρυνσης. Ο ΔΕΑ προέβλεπε βραχυχρόνιες μεταβολές
αιμοδυναμικών παραμέτρων και του ΚΚ και ήταν ανώτερος από εναλλακτικούς δείκτες
ανδρογονικότητας για πολλαπλές εκφάνσεις υποκλινικής αθηρωματικής νόσου. Η
προλακτίνη συσχετιζόταν επίσης με μεταβολές σε αιμοδυναμικές παραμέτρους και
τον ΚΚ. Οι γυναίκες με διάρκεια εμμηνόπαυσης πέραν της δεκαετίας συγκέντρωναν
την πλειοψηφία των ανεπιθύμητων δράσεων του ΔΕΑ.
Συμπεράσματα: Η αυξημένη ανδρογονικότητα στις μεταεμμηνοπαυσιακές γυναίκες
συσχετίζεται συγχρονικά και προοπτικά με πολλαπλές εκφάνσεις της υποκλινικής
αθηρωματικής νόσου. Η πλειοτροπική επίδραση της προλακτίνης και η διάρκεια της
εμμηνόπαυσης συνδιαμορφώνουν το βιολογικό υποστρώμα της πρώιμης αθηρωματικής
νόσου σε υγιείς μεταεμμηνοπαυσιακές γυναίκες. Οι παραπάνω συσχετίσεις οφείλουν
να διερευνηθούν περαιτέρω σε προοπτικές μελέτες μεγαλύτερης κλίμακας.
Λέξεις-κλειδιά:
Αθηρωμάτωση, Εμμηνόπαυση, Υποκατάστατοι δείκτες, Ορμόνες, Ενδογενείς
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
437
Αριθμός σελίδων:
XXVI, 285

document.pdf
3 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο.